Select your language

Fehac nieuws

Ludieke actie FEHAC voor Tweede Kamerleden: e-fuel

FEHAC laat kamerleden knippen, plakken en nadenken over e-fuel De FEHAC, de Federatie van Historische Automobiel en Motorfietsclubs heeft alle leden van de Tweede Kamer een bouwplaat van een autobus aangeboden. Uiteraard een autobus die rijdt op schone brandstof. De FEHAC vertegenwoordigt zo’n 230 clubs van oldtimer bezitters. Het behoud van dit mobiele erfgoed staat…

Volt probeert opnieuw vrijstelling MRB voor klassiekers af te schaffen

Tijdens de behandeling van de Rijksbegroting in de Tweede kamer heeft het Kamerlid Dassen (Volt) opnieuw een amendement ingediend om de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers versneld af te schaffen. De FEHAC was en is daar tegen. Uiteraard is direct actie ondernomen door diverse politieke partijen te benaderen en hen argumenten aan te reiken om…

Plannen voor versobering vrijstelling MRB oldtimers

De FEHAC stelt vast dat in de rijksbegroting voor oldtimers weinig effectieve maatregelen opgenomen zijn. Zo is aangekondigd rijdend erfgoed in Nederland aan te willen pakken, door de vrijstelling voor oldtimers (40 jaar en ouder) vanaf 2028 te versoberen. Verder is aangekondigd dat het kwarttarief dat geldt voor campers in de MRB per 2026 zal…

Rechtbank schrapt heffing omzetbelasting over contributie leden autoclub

De rechtbank in Haarlem heeft met de uitspraak dd. 17 februari 2023 beslist dat – een niet nader genoemde – vereniging van liefhebbers van een automerk geen omzetbelasting hoeft te betalen over de door de leden betaalde contributie. De rechtbank is van mening dat er geen rechtstreeks verband bestaat tussen de contributie en de activiteiten…

Vinkje voor klassiekers

Speciale regelingen voor klassiekers zichtbaar voor ambtenaren Zoals bekend, onderneemt de FEHAC alleen, of in samenwerking met MCN  (de stichting Mobiele collectie Nederland) regelmatig nieuwe initiatieven die erop gericht zijn om de buitenwereld te laten zien dat al die mooie voertuigen niet alleen een persoonlijke passie zijn van de eigenaren, maar ook Nederlands erfgoed. Net…

MRB-vrijstelling oldtimers

Van de FEHAC Leestijd ca. 3 minuten De FEHAC heeft een paar langetermijnprojecten op stapel staan waarmee we de oldtimer tot in lengte van jaren op de weg willen houden. Als belangenbehartiger van klassiek rijdend Nederland moet je een duidelijke visie hebben op het rijdend voortbestaan van de oldtimer op korte en (middel)lange termijn. De…

E-fuel: een schone en veilige brandstof

Van de FEHAC Leestijd ca. 10 minuten De overheid stimuleert milieuvriendelijker rijden, maar kiest vooral voor elektrisch rijden. Terwijl dat problemen oplevert en er alternatieven zijn. Wegverkeer veroorzaakt ongeveer een vijfde van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Een elektrische auto stoot geen broeikasgassen en stikstofdioxide uit. Daarom stimuleert de overheid elektrisch rijden. In het…

Is een elektrische klassieker nog een oldtimer?

Onder deze titel kwam De Volkskrant op 29 mei 2022 met een groot artikel over het ombouwen van oldtimers naar elektrische aandrijving. Een antwoord op deze vraag in de kop kwam er niet, maar met ‘de volhardende romantici vinden dat erfgoedvernietiging’ werd de toon wel gezet. Elektrische ombouw levert een aardig verhaal op Een ombouw…

Klassiek rijden duurder door benzineprijs

Benzine voor nog geen € 1,50 de liter. Die goede oude tijd is nog maar anderhalf jaar geleden. Nu greep de regering in met een accijnsverlaging op benzine en diesel en een BTW-verlaging op gas en elektra om de prijs van energie nog een beetje in de hand te houden. Één euro de liter meer…

Dure restauratie vertaalt zich niet in waarde

Soms investeert een voertuigeigenaar flink in het onderhoud van zijn geliefde klassieker. Alleen betekent groot onderhoud niet dat met een nieuwe motor of een gereviseerde stuurkolom de waarde van het voertuig ineens ook flink omhoog gaat. Taxeren is een lastig vak voor meestal oudere heren Het taxeren van klassieke voertuigen is een vak dat door…

Testen synthetische brandstof

Op initiatief van de FEHAC trekken oldtimerfederaties samen op bij testen van synthetische brandstof. De FEHAC, de Federatie van Historische Automobiel- en Motorfiets Clubs, heeft zich aangesloten bij internationale initiatieven om in de eerste helft van 2022 E-fuel te testen voor gebruik in mobiel erfgoed. Dit is de uitkomst van een overleg in de Legislation…

Nepnieuws in oldtimerland

Totaal andere kentekenplaten en een importstop op oldtimers: het zal toch niet waar zijn? Kennisbank oldtimer regelingen Bij de FEHAC wordt al het nieuws rond oldtimers op de voet gevolgd. Als er iets wordt veranderd in (overheid)regelingen waar de ouderdom van een motorvoertuig een rol speelt willen we dat weten. Zeker op sociale media staat…

Tekort aan supersleutelaars

Het komt niet zo vaak voor dat een landelijke ochtendkrant een hele bladzijde wijdt aan de zorgen van oldtimerbezitters. Trouw luidde op 21 augustus jl. de noodklok over het grote gebrek aan kundig personeel dat de nostalgische techniek nog in de vingers heeft. Artikel in landelijke krant Trouw Trouw meldde dat er wereldwijd een groot…

Vrijwillige inspectie na vrijstelling APK

Auto’s en bedrijfsvoertuigen ouder dan 50 jaar zijn sinds 1-1-2021 vrijgesteld van de APK. Daarmee hoefden in één keer alle auto’s en bedrijfsvoertuigen uit de jaren zestig niet meer langs de APK-keurmeester. Goed onderhoud en weinig rijden Tot 2021 waren auto’s en bedrijfswagens pas APK-vrij bij een datum eerste toelating vóór 1-1-1960. Zo’n datumgrens komt…

Oldtimers en Tweede Kamerverkiezingen

Voor de huidige leden van de Tweede Kamer is de ijscokar van ondernemer Moes het enige mobiel erfgoed dat ze dagelijks tegenkomen. Maar het bedrijf van ijscoman Moes dreigt de nek te worden omgedraaid door het verbod op klassieke bromfietsen in de milieuzone van de gemeente Den Haag. Gevraagd naar partijstandpunten Reden genoeg om de…

Vrijwillige inspectie & preventief onderhoud

Vrijwillig onderhoudsadvies Per 1 januari 2021 is de verplichte APK voor 50+ auto’s en bedrijfsvoertuigen afgeschaft. Dit kon omdat de betreffende automobielen door hun eigenaars erg goed onderhouden worden en veilig zijn. Maar waar de APK een keuring is van de huidige veiligheid van een voortuig zegt dat minder over de conditie van het voertuig…

Originele Nederlandse kentekens

Bij de restauratie van ons mobiele erfgoed speelt het kenteken van het voertuig een belangrijke rol. Soms is het oorspronkelijke Nederlandse kenteken nog in zijn geheel aanwezig (papieren compleet plus kentekenplaat) en bekend bij de RDW. Dan kan na een lange restauratie de kentekenplaat weer worden gemonteerd en het voertuig na een kentekenkeuring (of beëindiging…

APK-vrijstelling 50 jaar definitief per 1 januari 2021

In 2015 gingen alle deelnemers in het overlegorgaan APK akkoord met het FEHAC-voorstel om de APK-regels voor oldtimers verder te versoepelen. Ook de BOVAG en KNAC, die nu achteraf ineens zeggen zich zorgen te maken over het onderhoud en verkeersveiligheid van de straks per 1 januari vrijgestelde oldtimers. Het resultaat: invoering per 1 januari 2021…

APK-vrijstelling 50 jaar definitief per 1 januari 2021

FEHAC heeft zich met succes ingezet voor een APK-vrijstelling van voertuigen van 50 jaar en ouder. Deze vrijstelling gaat nu definitief in op 1 januari 2021. Die vrijstelling is niet zo maar gegeven: mobiel erfgoed wordt uitstekend onderhouden en maar zelden APK-afgekeurd. Want zonder goed onderhoud geen veilige, betrouwbare en rijklare oldtimer. APK-vrijstelling 50 jaar…

Enquête FIVA & FEHAC

Heeft u een oldtimer of bent u een liefhebber van historische voertuigen? Doe dan mee aan het sociaal-economisch onderzoek van FEHAC en FIVA! Inzicht in het actuele gebruik van oldtimers, de financiële- en werkgelegenheidsbijdrage die historische voertuigen leveren aan de economie, daar gaat het om in het sociaal-economisch onderzoek 2020 van de (internationale koepel) FIVA. Naast…

APK-vrijstelling bij 50 jaar eindelijk goedgekeurd door het parlement

De Eerste Kamer heeft op 19 mei jl. een wijziging van de Wegenverkeerswet goedgekeurd om alle tractoren te gaan voorzien van een kenteken. Daarnaast werd voor snelle tractoren een APK verplicht en gelijk met die nieuwe APK-categorie werd besloten om alle voertuigen ouder dan 50 jaar vrijstelling te verlenen van de APK.  Inlossen van een oude toezegging Met die vrijstelling wordt een ruim vijf jaar oude toezegging van de…

Afstellen oldtimer steeds lastiger bij veranderende brandstoffen

e oldtimers waarmee we nog altijd met veel genoegen rondrijden zijn allemaal geproduceerd in een tijd dat gelode benzine de norm was. Met de recente invoering van E10 benzine zijn we weer een stap verder verwijderd van dat tijdperk. Het wordt steeds belangrijker om na te gaan of de routines die we hebben ontwikkeld voor…

RDW geeft bij FEHAC voorlichting over keuringsproces 

Op 10 oktober was de RDW te gast bij de FEHAC in Bunnik. In het kader van de voorlichting en informatie aan de ledenclubs gaven Seloua Hagenbeek (productontwikkeling en innovatie), Ad van de Laar (toezicht en beoordeling) en André Bouwman (infocentrum Voertuigcriminaliteit) met een duidelijke presentatie inzicht in het proces van keuren en identificeren van…

FEHAC als beschermer van Mobiel Erfgoed

Dit bericht geeft een schets van de laatste ontwikkelingen binnen de FEHAC die voor de Citroën ID/DS Club Nederland van belang zijn. nze nationale identiteit wordt mede bepaald door de geschiedenis van onze mobiliteit. In de zeventiende en achttiende eeuw was Nederland een belangrijke wereldwijd zeevarende natie en sindsdien zijn onze ogen niet meer alleen…

Amsterdam alleen nog maar elektrisch bereikbaar?

ven had de Vrijstaat Amsterdam weldenkend Nederland in de gordijnen, gelukkig regeert het verstand vanuit de Tweede Kamer. Op 2 mei jl. lanceerde de gemeente Amsterdam het Actieplan Schone Lucht. Korte inhoud: vanaf  2030 wil wethouder Sharon Dijksma alleen nog maar elektrisch aangedreven auto’s in Amsterdam toelaten, omdat de Amsterdammers een jaar korter leven vanwege de…

Kabinet komt met uniforme regels voor milieuzones

n het regeerakkoord van het kabinet Rutte III stond dat deze regering van plan was de milieuzones overal gelijk te trekken. De FEHAC heeft er al vaak op aangedrongen om een einde te maken aan de wildgroei in de binnensteden van allemaal verschillende milieuzones. Als FEHAC zijn we er blij mee dat ons pleidooi voor…

Meerjarig schorsen eindelijk mogelijk

Meerjarig schorsen eindelijk mogelijk De RDW is tegemoet gekomen aan een al lang levende wens van de FEHAC om het meerjarig schorsen van de voertuigverplichtingen mogelijk te maken. Het meerjarig schorsen komt vooral van pas bij langdurige restauratie van voertuigen. Vanaf 1-1-2019 kan, naast voor de tot nu toe gebruikelijke periode van 1 jaar, ook…

Nieuwe en schonere vervangende brandstof

FEHAC Commissie Duurzaamheid neemt vervuiling door oldtimers serieus Schonere brandstof kunnen tanken in oldtimers en luchtkwaliteit zijn bij de FEHAC Commissie Duurzaamheid belangrijk thema’s. Ook oldtimersbezitters moeten weten wat zij kunnen bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit in steden en op het platteland. Daarbij komt nog dat de motoren van klassieke voertuigen nog meer ethanol in benzine slecht verdragen en schade kunnen oplopen. Hoog tijd dus om eens…

Aantal oldtimers neemt toe

Het CBS komt vandaag met het nieuws dat het aantal oldtimers in Nederland toeneemt. Vergeleken met begin 2014 steeg het aantal 40 jaar en oudere personenauto’s begin 2018 van 115.000 naar 141.000 stuks. Dit nieuws werd 20 maart prominent gebracht in het ochtendnieuws op NPO1.  Autonome groei en import De stijging heeft een paar oorzaken.…

Elektrische Oldtimers

Er gaat geen week voorbij of we horen iets over de toekomst van het elektrisch autorijden. Er rijden inmiddels zo’n 22.500 volledig elektrische auto’s rond in ons land, waarvan het overgrote deel nieuw is aangeschaft door zakelijke leaserijders. e gewone consument wil er nog niet aan. De meeste mensen vinden een elektrische auto te duur…

Onderzoek naar oldtimers en hun eigenaars in België

Onderzoek naar oldtimers en hun eigenaars in België Op 9 november 2017 werd een groot onderzoek van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV) over oldtimers in België gepresenteerd in het Huis van de Automobiel te Brussel. In aanwezigheid van de federale minister van mobiliteit François Bellot werden de gegevens gepresenteerd tijdens een zeer druk…
Loading…
Loading…

Bienvenue