Fehac nieuws

Oldtimers en Tweede Kamerverkiezingen

Voor de huidige leden van de Tweede Kamer is de ijscokar van ondernemer Moes het enige mobiel erfgoed dat ze dagelijks tegenkomen. Maar het bedrijf van ijscoman Moes dreigt de nek te worden omgedraaid door het verbod op klassieke bromfietsen in de milieuzone van de gemeente Den Haag. Gevraagd naar partijstandpunten Reden genoeg om de…

Vrijwillige inspectie & preventief onderhoud

Vrijwillig onderhoudsadvies Per 1 januari 2021 is de verplichte APK voor 50+ auto’s en bedrijfsvoertuigen afgeschaft. Dit kon omdat de betreffende automobielen door hun eigenaars erg goed onderhouden worden en veilig zijn. Maar waar de APK een keuring is van de huidige veiligheid van een voortuig zegt dat minder over de conditie van het voertuig…

Originele Nederlandse kentekens

Bij de restauratie van ons mobiele erfgoed speelt het kenteken van het voertuig een belangrijke rol. Soms is het oorspronkelijke Nederlandse kenteken nog in zijn geheel aanwezig (papieren compleet plus kentekenplaat) en bekend bij de RDW. Dan kan na een lange restauratie de kentekenplaat weer worden gemonteerd en het voertuig na een kentekenkeuring (of beëindiging…

APK-vrijstelling 50 jaar definitief per 1 januari 2021

In 2015 gingen alle deelnemers in het overlegorgaan APK akkoord met het FEHAC-voorstel om de APK-regels voor oldtimers verder te versoepelen. Ook de BOVAG en KNAC, die nu achteraf ineens zeggen zich zorgen te maken over het onderhoud en verkeersveiligheid van de straks per 1 januari vrijgestelde oldtimers. Het resultaat: invoering per 1 januari 2021…

APK-vrijstelling 50 jaar definitief per 1 januari 2021

FEHAC heeft zich met succes ingezet voor een APK-vrijstelling van voertuigen van 50 jaar en ouder. Deze vrijstelling gaat nu definitief in op 1 januari 2021. Die vrijstelling is niet zo maar gegeven: mobiel erfgoed wordt uitstekend onderhouden en maar zelden APK-afgekeurd. Want zonder goed onderhoud geen veilige, betrouwbare en rijklare oldtimer. APK-vrijstelling 50 jaar…

Enquête FIVA & FEHAC

Heeft u een oldtimer of bent u een liefhebber van historische voertuigen? Doe dan mee aan het sociaal-economisch onderzoek van FEHAC en FIVA! Inzicht in het actuele gebruik van oldtimers, de financiële- en werkgelegenheidsbijdrage die historische voertuigen leveren aan de economie, daar gaat het om in het sociaal-economisch onderzoek 2020 van de (internationale koepel) FIVA. Naast…

APK-vrijstelling bij 50 jaar eindelijk goedgekeurd door het parlement

De Eerste Kamer heeft op 19 mei jl. een wijziging van de Wegenverkeerswet goedgekeurd om alle tractoren te gaan voorzien van een kenteken. Daarnaast werd voor snelle tractoren een APK verplicht en gelijk met die nieuwe APK-categorie werd besloten om alle voertuigen ouder dan 50 jaar vrijstelling te verlenen van de APK.  Inlossen van een oude toezegging Met die vrijstelling wordt een ruim vijf jaar oude toezegging van de…

Afstellen oldtimer steeds lastiger bij veranderende brandstoffen

e oldtimers waarmee we nog altijd met veel genoegen rondrijden zijn allemaal geproduceerd in een tijd dat gelode benzine de norm was. Met de recente invoering van E10 benzine zijn we weer een stap verder verwijderd van dat tijdperk. Het wordt steeds belangrijker om na te gaan of de routines die we hebben ontwikkeld voor…

RDW geeft bij FEHAC voorlichting over keuringsproces 

Op 10 oktober was de RDW te gast bij de FEHAC in Bunnik. In het kader van de voorlichting en informatie aan de ledenclubs gaven Seloua Hagenbeek (productontwikkeling en innovatie), Ad van de Laar (toezicht en beoordeling) en André Bouwman (infocentrum Voertuigcriminaliteit) met een duidelijke presentatie inzicht in het proces van keuren en identificeren van…

FEHAC als beschermer van Mobiel Erfgoed

Dit bericht geeft een schets van de laatste ontwikkelingen binnen de FEHAC die voor de Citroën ID/DS Club Nederland van belang zijn. nze nationale identiteit wordt mede bepaald door de geschiedenis van onze mobiliteit. In de zeventiende en achttiende eeuw was Nederland een belangrijke wereldwijd zeevarende natie en sindsdien zijn onze ogen niet meer alleen…

Amsterdam alleen nog maar elektrisch bereikbaar?

ven had de Vrijstaat Amsterdam weldenkend Nederland in de gordijnen, gelukkig regeert het verstand vanuit de Tweede Kamer. Op 2 mei jl. lanceerde de gemeente Amsterdam het Actieplan Schone Lucht. Korte inhoud: vanaf  2030 wil wethouder Sharon Dijksma alleen nog maar elektrisch aangedreven auto’s in Amsterdam toelaten, omdat de Amsterdammers een jaar korter leven vanwege de…

Kabinet komt met uniforme regels voor milieuzones

n het regeerakkoord van het kabinet Rutte III stond dat deze regering van plan was de milieuzones overal gelijk te trekken. De FEHAC heeft er al vaak op aangedrongen om een einde te maken aan de wildgroei in de binnensteden van allemaal verschillende milieuzones. Als FEHAC zijn we er blij mee dat ons pleidooi voor…

Meerjarig schorsen eindelijk mogelijk

Meerjarig schorsen eindelijk mogelijk De RDW is tegemoet gekomen aan een al lang levende wens van de FEHAC om het meerjarig schorsen van de voertuigverplichtingen mogelijk te maken. Het meerjarig schorsen komt vooral van pas bij langdurige restauratie van voertuigen. Vanaf 1-1-2019 kan, naast voor de tot nu toe gebruikelijke periode van 1 jaar, ook…

Nieuwe en schonere vervangende brandstof

FEHAC Commissie Duurzaamheid neemt vervuiling door oldtimers serieus Schonere brandstof kunnen tanken in oldtimers en luchtkwaliteit zijn bij de FEHAC Commissie Duurzaamheid belangrijk thema’s. Ook oldtimersbezitters moeten weten wat zij kunnen bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit in steden en op het platteland. Daarbij komt nog dat de motoren van klassieke voertuigen nog meer ethanol in benzine slecht verdragen en schade kunnen oplopen. Hoog tijd dus om eens…

Aantal oldtimers neemt toe

Het CBS komt vandaag met het nieuws dat het aantal oldtimers in Nederland toeneemt. Vergeleken met begin 2014 steeg het aantal 40 jaar en oudere personenauto’s begin 2018 van 115.000 naar 141.000 stuks. Dit nieuws werd 20 maart prominent gebracht in het ochtendnieuws op NPO1.  Autonome groei en import De stijging heeft een paar oorzaken.…

Elektrische Oldtimers

Er gaat geen week voorbij of we horen iets over de toekomst van het elektrisch autorijden. Er rijden inmiddels zo’n 22.500 volledig elektrische auto’s rond in ons land, waarvan het overgrote deel nieuw is aangeschaft door zakelijke leaserijders. e gewone consument wil er nog niet aan. De meeste mensen vinden een elektrische auto te duur…

Onderzoek naar oldtimers en hun eigenaars in België

Onderzoek naar oldtimers en hun eigenaars in België Op 9 november 2017 werd een groot onderzoek van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV) over oldtimers in België gepresenteerd in het Huis van de Automobiel te Brussel. In aanwezigheid van de federale minister van mobiliteit François Bellot werden de gegevens gepresenteerd tijdens een zeer druk…
Loading…
Loading…

Bienvenue