Select your language

Volt probeert opnieuw vrijstelling MRB voor klassiekers af te schaffen

Foto Rob Hoen
Tijdens de behandeling van de Rijksbegroting in de Tweede kamer heeft het Kamerlid Dassen (Volt) opnieuw een amendement ingediend om de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers versneld af te schaffen. De FEHAC was en is daar tegen. Uiteraard is direct actie ondernomen door diverse politieke partijen te benaderen en hen argumenten aan te reiken om tegen dit amendement te stemmen. Dat is zeer succesvol geweest. Het amendement heeft het (terecht ) niet gehaald.

Telkens als er over de vrijstelling van de MRB wordt gepraat komen de voorstanders van afschaffing met dezelfde argumenten: het mobiel erfgoed wordt veel gebruikt in plaats van moderne voertuigen, het vervuilt en er zijn wel heel veel voertuigen die de status van mobiel erfgoed hebben. Die toename is echter lang niet zo groot als wordt gesuggereerd. Ieder jaar maakt Herman Steendam namens de FEHAC een overzicht van de 30+ voertuigen. Dat spreekt boekdelen.
Daarbij moet bovendien rekening gehouden worden met de voertuigen die nooit aan het verkeer deelnemen, zoals landbouwtractoren, de voertuigen die in musea staan, de voertuigen die geschorst zijn en de voertuigen die door de eigenaren met veel liefde over een lange reeks van jaren worden gerestaureerd.
Een ander argument is de vervuiling door de uitlaatemissie. Uiteraard zijn klassieke voertuigen niet zo ‘schoon’ als de voertuigen die heden ten dage worden geproduceerd. De ontwerpers hebben niet stil gezeten en de emissie van de moderne voertuigen is geminimaliseerd. Toch kan verdedigd worden dat een oldtimer op jaarbasis niet meer emissie produceert dan een modern voertuig. De klassiekers rijden immers gemiddeld slechts 1400 kilometer per jaar. De uitstoot is daarom te verwaarlozen.
De FEHAC werkt toch graag mee om de luchtkwaliteit en het klimaat te verbeteren. Het gebruik van, veel schonere, synthetische brandstof (e-fuel) is daarvoor de oplossing. Deze brandstof is weliswaar nu nog dubbel zo duur als de benzine aan de pomp, maar die prijs mag geen beletsel zijn om zo schoon mogelijk te rijden. En wanneer de productie en het gebruik van synthetische brandstof groter wordt, daalt die prijs vanzelf.

De FEHAC wil absoluut meedoen in het debat rond Betalen naar Gebruik en met alle daarin betrokken partijen komen tot een integraal beleid. Tot dat moment  zal de FEHAC blijven ageren tegen proefballonnetjes, zoals het amendement van Volt, die onrust veroorzaken binnen de achterban.  Ze dragen niet bij aan een maatschappij waarin het mobiel erfgoed met liefde kan worden behouden en spaarzaam maar ook milieuvriendelijk kan worden gebruikt.

Loading…
Loading…

Bienvenue