Select your language

Privacyverklaring

Privacyverklaring Citroën ID/DS Club Nederland

 

Gegevens verzameling

Wij verzamelen niet meer gegevens van u dan strikt noodzakelijk voor het verlenen van de clubproducten en diensten van de club.

Gegevens opslag

Ledengegevens worden door leden grotendeels zelf beheerd via de website.

Gegevens gebruik

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de clubdoelstellingen.

Gegevens delen met anderen

NAW gegevens van clubleden worden extern gedeeld met de drukker/bezorger van clubbladen en de fabrikant van de clubpassen.
Contactgegevens van leden en/of status lidmaatschap worden zo nodig gedeeld binnen de regio’s en commissies en bestuur van de vereniging ten behoeve van clubactiviteiten en betrokkenheid (bijvoorbeeld cursusdeelname).

Gegevens verkopen

Uw gegevens worden niet verkocht of ten behoeve van wederdiensten geleverd aan andere personen/partijen.

Gegevens bewaring

Uw gegevens worden beveiligd bewaard in het online administratiesysteem. Ledengegevens worden conform wet- en regelgeving na opzegging van lidmaatschap en sluiting alle verplichtingen een beperkte termijn cf. juridische eisen bewaard en daarna vernietigd. Ledengegevens op website worden direct na einde lidmaatschap vernietigd.

Rechten

Als direct betrokkene heeft u cf. AVG diverse rechten, waaronder recht op inzage in uw eigen gegevens, recht om vergeten te worden, recht op correctie. Vraag toelichting aan de secretaris.

Loading…
Loading…

Bienvenue