Select your language

Inschrijven

Aanmelden als lid

Dank voor uw belangstelling in de Citroën ID/DS Club Nederland. Woont u in Nederland, dan kunt u zich op onderstaande wijze aanmelden als lid. Indien u niet in Nederland woont , ga dan naar het Inschrijfformulier Buitenland.

Inschrijving als lid woonachtig in Nederland

  1. Vult u het inschrijfformulier onderaan deze pagina zo volledig mogelijk in. De op dit formulier verstrekte gegevens worden gebruikt voor de ledenadministratie en het éénmalig vermelden van de nieuwe leden in het clubblad en worden niet gedeeld met derden.
  2. De contributie wordt geïnd via de automatische incasso. Op het inschrijfformulier geeft u uw akkoord voor het incasseren van de contributie. De hoogte hiervan wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De jaarlijkse incasso vindt plaats in de maand januari. Indien u uw lidmaatschap voor 1 december heeft opgezegd, wordt de contributie voor het nieuwe lidmaatschapsjaar niet meer geïncasseerd. Behalve schriftelijke opzegging (via het formulier op de website, per e-mail ledenadministratie@citroeniddsclub.nl of per brief) aan de ledenadministratie, hoeft u geen verdere actie te ondernemen om de automatische incasso te beëindigen.
  3. De jaarcontributie voor in Nederland woonachtige leden is momenteel € 60,-. Voor leden die een machtiging hebben afgegeven om automatische te incasseren, is de contributie € 55,-. Voor nieuwe leden is het afgeven van de machtiging voor incasso van de contributie een voorwaarde en dan is de jaarcontributie van € 55,- van toepassing.
  4. Bij inschrijving geldt voor elke verstreken maand een vermindering van EUR 4,- op het jaarcontributie bedrag. De eerste incasso vindt plaats binnen 2 maanden na ontvangst van uw inschrijfformulier. Het te incasseren bedrag na aanmelding hangt af van de maand waarin wij uw inschrijfformulier ontvangen.
Maand Bedrag Maand Bedrag Maand Bedrag
Januari EUR 55,- Mei EUR 39,- September EUR 23,-
Februari EUR 51,- Juni EUR 35,- Oktober EUR 19,-
Maart EUR 47,- Juli EUR 31,- November EUR 15,-
April EUR 43,- Augustus EUR 27,- December EUR 11,-

U ontvangt binnen 3 weken na ontvangst van uw inschrijfformulier bericht van de club.

Ga naar het inschrijfformulier.

Loading…
Loading…

Bienvenue