Inschrijven

Aanmelden als lid

Dank voor uw belangstelling in de Citroën ID/DS Club Nederland. Woont u in Nederland, dan kunt u zich op onderstaande wijze aanmelden als lid. Indien u buiten Nederland woont , ga dan naar Inschrijven nieuwe leden in het buitenland.

Inschrijving als lid woonachtig in Nederland

  1. Vul het inschrijfformulier onderaan deze pagina zo volledig mogelijk in. De op dit formulier verstrekte gegevens worden gebruikt voor de clubadministratie, voor het vermelden van de nieuwe leden in het clubblad en voor het samenstellen van de ledenlijst. De ledenlijst wordt niet gedeeld met derden!
  2. De contributie wordt geïnd via automatische incasso. Op het inschrijfformulier geeft u uw akkoord voor inning van de jaarlijkse contributie. De hoogte hiervan wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De jaarlijkse incasso vindt plaats in de maand januari. Indien u uw lidmaatschap voor 1 december heeft opgezegd wordt de contributie voor het nieuwe lidmaatschapsjaar niet meer geïncasseerd. Behalve schriftelijke opzegging (via formulier op de website, email of brief) bij de ledenadministrateur hoeft u geen verdere actie te ondernemen om de automatische incasso te beëindigen.
  3. De jaarcontributie voor in Nederland woonachtige leden is momenteel € 60,- voor leden die een machtiging hebben afgegeven voor automatische incasso is de contributie € 55,-. Voor nieuwe leden is het afgeven van de machtiging voor incasso van de contributie een voorwaarden.
  4. Tevens is er een eenmalig inschrijfgeld van EUR 18,-. Voor elke verstreken maand geldt een vermindering van EUR 4,- op het contributie bedrag. De eerste incasso vindt plaats binnen 3 maanden na ontvangst van uw inschrijfformulier. Het totaal te incasseren bedrag na aanmelding hangt af van de maand waarin wij uw inschrijfformulier ontvangen, de bedragen hieronder genoemd zijn inclusief eenmalig inschrijfgeld à € 18,–.
Maand Bedrag Maand Bedrag Maand Bedrag
Januari EUR 73,- Mei EUR 57,- September EUR 41,-
Februari EUR 69,- Juni EUR 53,- Oktober EUR 37,-
Maart EUR 65,- Juli EUR 49,- November EUR 33,-
April EUR 61,- Augustus EUR 45,- December EUR 29,-

U ontvangt binnen 3 weken na ontvangst van uw inschrijfformulier post van de club.

Ga naar het inschrijfformulier.