Select your language

Inschrijfformulier buitenland

1.Vul het inschrijfformulier onderaan deze pagina zo volledig mogelijk in. De op dit formulier verstrekte gegevens worden gebruikt voor de clubadministratie en het vermelden van de nieuwe leden in het clubblad Labombe.

2. De jaarcontributie voor buiten Nederland woonachtige leden is momenteel € 75,-

Voor elke verstreken maand geldt een vermindering van € 4,-.

3. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging van de ledenadministratie en wordt er een factuur aangemaakt.  De factuur wordt gebruikt voor de machtiging van de automatische incasso, in verband met de kosten voor de club heeft automatische incasso de voorkeur.

U krijgt de factuur toegestuurd naar het opgegeven email adres indien er geen machtiging is afgegeven voor automatische incasso, dan dient u zelf voor de betaling te zorgen binnen de betaaltermijn die staat vermeld op de factuur.

Bij het overboeken, het factuur of  lid nummer vermelden.

De tarieven zijn afhankelijk van de maand van de inschrijving.

januari    75 euro              mei            59 euro          september   43 euro

februari  71 euro               juni           55 euro           oktober        39 euro

maart      67 euro               juli            51  euro          november    35 euro

april        63 euro               augustus  47 euro           december    31 euro

4. U wordt als lid aangemerkt als de verschuldigde contributie op onze rekening is bijgeschreven of de incasso heeft plaats gevonden. U ontvangt binnen 3 weken na uw inschrijving post van de club.

  Lidgegevens:

  Uw achternaam*)

  Uw voorletters*)

  Uw email (verplicht)

  Adresgegevens:

  Straat*

  Huisnummer)

  Postcode*)

  Plaats*

  Land*

  Telefoonnummer*

  Autotype

  Ik:

  heb (nog) geen ID of DSselecteer mijn ID of DS hieronder

  Selecteer ID

  Selecteer DSpécial of DSuper

  Selecteer DS 19

  Selecteer DS 20

  Selecteer DS 21

  Selecteer DS 23

  DS Cabriolet of Chapron

  Overige autogegevens

  Bouwjaar

  Kleur

  Kenteken

  Bijzonderheden

  Betaling lidmaatschap
  De contributie kan worden geïnd via de afgegeven machtiging voor automatische incasso of u dient het zelf over te maken onder vermelding van het ontvangen factuur of lidmaatschap nummer.
  Bij opzegging van uw lidmaatschap wordt ook de machtiging voor de automatische incasso beëindigd. Behalve schriftelijke opzegging bij de ledenadministratie (via het formulier op de website, per email of per brief) hoeft u daar geen verdere actie voor te ondernemen. U dient wel voor 1 december uw lidmaatschap op te zeggen, na 1 december wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor het volgende jaar.

  De eerste incasso vindt plaats binnen 3 maanden na ontvangst van uw inschrijfformulier met de machtiging. Daarna wordt de afgegeven machtiging uitsluitend gebruikt voor de inning van de jaarlijkse contributie. Deze inning vindt plaats in de maand januari.
  Incasso is alleen mogelijk vanaf een rekening bij een Europese bank.

  Ik ga akkoord met automatische incasso

  Voor de incasso gebruik ik mijn rekeningnummer:

  BIC code

  Ik wil eventueel helpen bij:

  Redactie clubbladInternetcommissieOnderdelenmagazijnTechnische commissieClubwinkelRegionale activiteitenBestuursfunctie

  Opmerkingen

  Loading…
  Loading…

  Bienvenue