Bestuur & Commissies

Voorzitter:
Chris Hulsbus, Vissersstraat 33, 1271 VE Huizen
telefoonnummer: 035 52 59 913

Vice-voorzitter:
Hans Bohlmeijer, Schiedamseweg 99, 3121 JG Schiedam
telefoonnummer: 010 47 05 592

Secretaris:
Kees van der Donk, Postbus 1121 3860 BC  Nijkerk
Telefoon: 06 54 99 22 77

Penningmeester:
Marc van Sambeek, van Ruysdaellaan 5, 2661 SG  Bergschenhoek
telefoon 06 5311 4353, e-mail: penningmeester@citroeniddsclub.nl

Tweede Penningmeester:
Cees Peek
Zandstraat 39
5391 AL Nuland
073 5321399 of 06 5799 4350

Bankrekening:
Rekeningnummer 41.00.72.850
t.n.v. Citroën ID/DS Club Nederland te Vreeland
IBAN: NL68ABNA0410072850
BIC: ABNANL2A

Ledenadministratie:
André Groeneweg, Noord Kavelsedijk 1, 3291 LW Strijen
telefoon 06 4471 4080, e-mail: ledenadministratie@citroeniddsclub.nl

Algemene zaken:
Richard Schmull (externe relaties)
André Groeneweg

Commissies

Clubblad La Bombe Citroën, Redactie-adres:
La Bombe Citroën
Maurikstraat 27, 5453 NA Langenboom
labombe@citroeniddsclub.nl

Online Redactie:
Contact: webredactie@citroeniddsclub.nl
Rob Hoen

Facebook:
Daan Huisman

Technische commissie:
De Technische Commissie heeft als doel om de technische kennis van de ID/DS te behouden en te verspreiden onder de leden.
Dick Esselink
Albert-Jan Bulder (026 3617740)
Dago Langen

Externe relaties & Algemene Bestuursleden:
Richard Schmull
André Groeneweg

Magazijn:
Elke dinsdag van de maand geopend van 19:00-21:30 uur. De clubwinkel heeft een dependance in het magazijn waarin onder andere (technische) boeken kunnen worden aangeschaft.
M. 06 – 52 40 35 80
Magazijncoördinator: Leon Juffermans a.i.
Inkoop: Albert-Jan Bulder (026-361 7740)

Route naar het magazijn

Clubwinkel:
Kees van der Donk

Clubarchief:
Michel Coenen

Chapron/cabriolet-coördinator:
Michel Coenen

Ambulance-coördinator:
Victor Benschop

Eerste-neus-coördinator:
Milan van Lange

De redacties van La Bombe Citroën en de website behouden zich het recht voor om ingezonden artikelen te redigeren, eventueel in te korten of niet te plaatsen. De redacties, noch de Citroën ID/DS Club Nederland, zijn aansprakelijk uit welke hoofde dan ook voor schade, die is of zal ontstaan als gevolg van de aan de hand van in La Bombe Citroën en op de website gepubliceerde technische artikelen uitgevoerde (reparatie-) werkzaamheden.