Bestuur & Commissies

Voorzitter:
Vacature

Vice-voorzitter:
Hans Bohlmeijer, Schiedamseweg 99, 3121 JG Schiedam
telefoonnummer: 010 4705 592

Secretaris:
Kees van der Donk, Vossenlaan 113633 AL  Vreeland
Telefoon: 06 5499 2277

Penningmeester:
Marc van Sambeek, van Ruysdaellaan 5, 2661 SG  Bergschenhoek
telefoon 06 5311 4353, e-mail: penningmeester@citroeniddsclub.nl

Tweede Penningmeester:
Cees Peek
Zandstraat 39
5391 AL Nuland
073 5321399 of 06 5799 4350

Bankrekening:
t.n.v. Citroën ID/DS Club Nederland te Vreeland
IBAN: NL68ABNA0410072850
BIC: ABNANL2A
t.n.v. Citroën ID/DS Club Nederland te Vreeland

Ledenadministratie:

Mark Postma
Nieuwe Diepstraat 12
1316 JG Almere
e-mail: ledenadministratie@citroeniddsclub.nl
Telefoon: 06 1276 5475

Algemene zaken:
Richard Schmull (externe relaties)

Commissies

Clubblad La Bombe Citroën, Redactie-adres:
La Bombe Citroën
Maurikstraat 27, 5453 NA Langenboom
labombe@citroeniddsclub.nl

Online Redactie:
Contact: webredactie@citroeniddsclub.nl
Rob Hoen
Willem Krijgsman

Facebook:
Daan Huisman

Technische commissie:
De Technische Commissie heeft als doel om de technische kennis van de ID/DS te behouden en te verspreiden onder de leden.
Dick Esselink
Albert-Jan Bulder (026 3617740)
Dago Langen

Externe relaties & Algemene Bestuursleden:
Richard Schmull

Magazijn:
Gesloten wegens corona. Bestellen kan wel via
magazijn@citroeniddsclub.nl

Inkoop: Albert-Jan Bulder (026 361 7740)

Route naar het magazijn

Clubwinkel:
Frank Wennekes en Jan Willem Frederikze

Clubarchief:
Michel Coenen

Chapron/cabriolet-coördinator:
Michel Coenen

Ambulance-coördinator:
Victor Benschop

Eerste-neus-coördinator:
Milan van Lange

De redacties van La Bombe Citroën en de website behouden zich het recht voor om ingezonden artikelen te redigeren, eventueel in te korten of niet te plaatsen. De redacties, noch de Citroën ID/DS Club Nederland, zijn aansprakelijk uit welke hoofde dan ook voor schade, die is of zal ontstaan als gevolg van de aan de hand van in La Bombe Citroën en op de website gepubliceerde technische artikelen uitgevoerde (reparatie-) werkzaamheden.

Loading…
Loading…

Bienvenue