Select your language

Bestuur & Commissies

Voorzitter
Gerrit van Hofwegen
Jagtlusterallee 5
Nieuwleusen
e-mail: voorzitter@citroeniddsclub.nl

Vice-voorzitter
Hans Bohlmeijer
Schiedamseweg 99
3121 JG Schiedam
Telefoon: 010 4705 592
e-mail: vice-voorzitter@citroeniddsclub.nl

Secretaris
Willem Krijgsman
Watertje 40
2381 EJ Zoeterwoude
Telefoon: 06 1062 3293
e-mail: secretaris@citroeniddsclub.nl

Penningmeester
Frank Brunnekreeft
Warmonderweg 60
2341 KX Oegstgeest
Telefoon 06 5464 1516
e-mail: penningmeester@citroeniddsclub.nl

Bankrekening
t.n.v. Citroën ID/DS Club Nederland te Vreeland
IBAN: NL68ABNA0410072850
BIC: ABNANL2A
t.n.v. Citroën ID/DS Club Nederland te Vreeland

Ledenadministratie
Robert Lensing
Zuidland 57
2408 BM Alphen aan de Rijn
Telefoon: 06 1299 3177
e-mail: ledenadministratie@citroeniddsclub.nl

Bestuurslid belast met externe relaties
Richard Schmüll
e-mail: relaties@citroeniddsclub.nl

Commissies

Clubblad La Bombe Citroën, redactie-adres
La Bombe Citroën
Gerald Willemsen
Maurikstraat 27
5453 NA Langenboom
e-mail: labombe@citroeniddsclub.nl

Online redactie
Contact: webredactie@citroeniddsclub.nl
Rob Hoen (coördinator, eindredacteur en auteur)
e-mail: webred_Rob@citroeniddsclub.nl

Facebook
Dago Langen
e-mail: dagolangen@hotmail.com

Technische commissie
De Technische Commissie heeft als doel om de technische kennis van de Citroën ID/DS te behouden en te verspreiden onder de leden.
Albert-Jan Bulder
e-mail: technischecommissie@citroeniddsclub.nl  + technische-vraagbaak@citroeniddsclub.nl
Telefoon: 026 361 7740
Dago Langen
e-mail: dagolangen@hotmail.com + technische-vraagbaak@citroeniddsclub.nl

Magazijn
Waalseweg 35a
Tull en ‘t Waal
magazijn@citroeniddsclub.nl
Inkoop: Albert-Jan Bulder
e-mail: magazijn@citroeniddsclub.nl
Telefoon: 026 361 7740

Route naar het magazijn

Clubwinkel
Jan-Willem Frederikze
e-mail: clubwinkel@citroeniddsclub.nl

Clubarchief
Michel Coenen
e-mail: archief@citroeniddsclub.nl

Chapron – cabriolet-coördinator
Michel Coenen
e-mail: chapron@citroeniddsclub.nl

Ambulance-coördinator
Victor Benschop
e-mail: ambulance@citroeniddsclub.nl

Eerste neus-coördinator
Jan van der Klok
e-mail: eerste-neus@citroeniddsclub.nl

De redacties van La Bombe Citroën en de website behouden zich het recht voor om ingezonden artikelen te redigeren, eventueel in te korten of niet te plaatsen. De redacties, noch de Citroën ID/DS Club Nederland, zijn aansprakelijk uit welke hoofde dan ook voor schade, die is of zal ontstaan als gevolg van de aan de hand van in La Bombe Citroën en op de website gepubliceerde technische artikelen uitgevoerde (reparatie-) werkzaamheden.

Loading…
Loading…

Bienvenue