Bestuur & Commissies

Voorzitter
Vacature

Vice-voorzitter
Hans Bohlmeijer
Schiedamseweg 99
3121 JG Schiedam
Telefoon: 010 4705 592
e-mail: vice-voorzitter@citroeniddsclub.nl

Secretaris
Kees van der Donk
Vossenlaan 11
3633 AL  Vreeland
Telefoon: 06 5499 2277
e-mail: secretaris@citroeniddsclub.nl

Penningmeester
Frank Brunnekreeft
Warmonderweg 60
2341 KX Oegstgeest
Telefoon 06 5464 1516
e-mail: penningmeester@citroeniddsclub.nl

Tweede Penningmeester
Cees Peek
Zandstraat 39
5391 AL Nuland
Telefoon: 073 5321 399 of 06 5799 4350
e-mail: c.peek@home.nl

Bankrekening
t.n.v. Citroën ID/DS Club Nederland te Vreeland
IBAN: NL68ABNA0410072850
BIC: ABNANL2A
t.n.v. Citroën ID/DS Club Nederland te Vreeland

Ledenadministratie
Mark Postma
Nieuwe Diepstraat 12
1316 JG Almere
e-mail: ledenadministratie@citroeniddsclub.nl
Telefoon: 06 1276 5475

Algemeen bestuurslid
Corstiaan Sonneveld
Telefoon: 06 5787 7095
e-mail: corstiaan.sonneveld@gmail.com

Algemene zaken
Richard Schmüll (externe relaties)
e-mail: relaties@citroeniddsclub.nl

Commissies

Clubblad La Bombe Citroën, redactie-adres
La Bombe Citroën
Maurikstraat 27
5453 NA Langenboom
e-mail: labombe@citroeniddsclub.nl

Online Redactie
Contact: webredactie@citroeniddsclub.nl
Rob Hoen
e-mail: webred_Rob@citroeniddsclub.nl
Willem Krijgsman
e-mail: webred_willem@citroeniddsclub.nl

Facebook
Daan Huisman
e-mail: daanhuisman@me.com

Technische commissie
De Technische Commissie heeft als doel om de technische kennis van de Citroën ID/DS te behouden en te verspreiden onder de leden.
Albert-Jan Bulder
e-mail: technischecommissie@citroeniddsclub.nl  + technische-vraagbaak@citroeniddsclub.nl
Telefoon: 026 361 7740
Dago Langen
e-mail: dagolangen@hotmail.com + technische-vraagbaak@citroeniddsclub.nl

Externe relaties & algemene bestuursleden
Richard Schmüll
e-mail: relaties@citroeniddsclub.nl

Magazijn
Waalseweg 35a
Tull en ’t Waal
magazijn@citroeniddsclub.nl
Inkoop: Albert-Jan Bulder
e-mail: magazijn@citroeniddsclub.nl
Telefoon: 026 361 7740

Route naar het magazijn

Clubwinkel
Jan-Willem Frederikze
e-mail: clubwinkel@citroeniddsclub.nl

Clubarchief
Michel Coenen
e-mail: archief@citroeniddsclub.nl

Chapron – cabriolet-coördinator
Michel Coenen
e-mail: chapron@citroeniddsclub.nl

Ambulance-coördinator
Victor Benschop
e-mail: ambulance@citroeniddsclub.nl

Eerste neus-coördinator
Jan van der Klok
e-mail: eerste-neus@citroeniddsclub.nl

De redacties van La Bombe Citroën en de website behouden zich het recht voor om ingezonden artikelen te redigeren, eventueel in te korten of niet te plaatsen. De redacties, noch de Citroën ID/DS Club Nederland, zijn aansprakelijk uit welke hoofde dan ook voor schade, die is of zal ontstaan als gevolg van de aan de hand van in La Bombe Citroën en op de website gepubliceerde technische artikelen uitgevoerde (reparatie-) werkzaamheden.

Loading…
Loading…

Bienvenue