Inschrijfformulier binnenland

Lidgegevens:

Uw achternaam *

Uw voorletters *

Uw email *

Adresgegevens:

Straat *

Huisnummer *

Postcode *

Plaats *

Land *

Telefoonnummer*

Autotype

Ik:
heb (nog) geen ID of DSselecteer mijn ID of DS hieronder

Selecteer ID

Selecteer DSpécial of DSuper

Selecteer DS 19

Selecteer DS 20

Selecteer DS 21

Selecteer DS 23

DS Cabriolet of Chapron

Overige autogegevens

Bouwjaar

Kleur

Kenteken

Bijzonderheden

Betaling lidmaatschap
De contributie wordt geïnd via automatische incasso. Bij opzegging van uw lidmaatschap eindigt ook de automatische incasso. Behalve schriftelijke opzegging bij de ledenadministratie (via het formulier op de website, per email of per brief) hoeft u daar geen verdere actie voor te ondernemen. U dient voor 1 december uw lidmaatschap op te zeggen.

De eerste incasso vindt plaats binnen 2 maanden na ontvangst van uw inschrijfformulier. Daarna wordt de afgegeven machtiging uitsluitend gebruikt voor inning van de jaarlijkse contributie. De jaarlijkse contributie inning vindt plaats in de maand januari.

Incasso is alleen mogelijk vanaf een rekening bij een Europese bank.

Ik ga akkoord met automatische incasso

Voor de incasso gebruik ik mijn rekeningnummer:

Tot slot

Ik wil eventueel helpen bij:
Redactie clubbladInternetcommissieOnderdelenmagazijnTechnische commissieClubwinkelRegionale activiteitenBestuursfunctie

Opmerkingen