Select your language

FEHAC als beschermer van Mobiel Erfgoed

Dit bericht geeft een schets van de laatste ontwikkelingen binnen de FEHAC die voor de Citroën ID/DS Club Nederland van belang zijn.

Onze nationale identiteit wordt mede bepaald door de geschiedenis van onze mobiliteit. In de zeventiende en achttiende eeuw was Nederland een belangrijke wereldwijd zeevarende natie en sindsdien zijn onze ogen niet meer alleen op het binnenland gericht. Een groot verschil met een land als bijvoorbeeld Zwitserland. Bij de geschiedenis van onze mobiliteit hoort het Mobiele Erfgoed in vier hoofdsectoren: lucht, water, rail en weg. Daarbij denken we dan o.a. aan vliegtuigen, schepen, treinen en alles van de weg.
Ons Mobiele Erfgoed bestaat naar schatting uit één miljoen objecten waarvan het erfgoed van de weg auto’s, bussen, vrachtwagens, motoren, fietsen, koetsen noem maar op, meer dan 90% deel van uitmaakt. De FEHAC is een organisatie die zich bezig houdt met historische voertuigen en komt op voor het behoud en bescherming van dit Mobiele Erfgoed.

De volgende ontwikkelingen die de laatste jaren hebben plaatsgevonden zijn voor ons van belang:

  • Publicatie in de staatscourant van de nieuwe Erfgoedwet (2016) waarbij in de memorie van toelichting het Mobiele Erfgoed wordt genoemd
  • Installatie van de Mobiliteitsalliantie waarin de FEHAC vertegenwoordigd is en die onlangs het rapport Deltaplan Mobiliteit heeft uitgebracht
  • Activiteiten binnen de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) waar plannen ontwikkeld worden voor modernisering van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME)

Opvallend is dat door deze ontwikkelingen er nauwelijks aandacht is voor de huidige regelingen voor de 40+ oldtimers en 30+ benzine auto’s in de overgangsregeling.

De nieuwe ontwikkelingen richten zich onder meer op de vraag wat is Mobiel Erfgoed. De FEHAC heeft niet veel moeite antwoord te geven op deze vraag daarbij verwijzend naar de definitie van voertuig van historisch belang (VHB) zoals deze internationaal geaccepteerd is. Een VHB is een voertuig dat niet meer wordt geproduceerd, minstens dertig jaar oud is, in originele staat verkeert en niet bedoeld is als alledaags vervoermiddel. Binnen de FEHAC is er consensus over dat VHB’s niet bedoeld zijn als vervanging voor een ‘modern’ voertuig.

In Duitsland waar inmiddels de kentekens van 530.000 auto’s voorzien zijn van een H (Historisch) is er geen beperking voor gebruik als alledaags vervoermiddel mede omdat men handhaving daarvan als problematisch ziet. Auto’s met een H op het kenteken zijn toegelaten in alle milieuzones in Duitsland.

In het recente Deltaplan Mobiliteit, een advies van de Mobiliteitsalliantie dat inmiddels aan het kabinet is aangeboden wordt gepleit voor betalen naar gebruik ook wel kilometerheffing genoemd of van bezit naar gebruik. Dit nieuwe belastingheffingssysteem zou al in 2026 moeten ingaan. De FEHAC is vertegenwoordigd in deze alliantie en in het Deltaplan wordt er dan ook voor gepleit de oldtimers te vrij te stellen van rekeningrijden.

Tenslotte zijn er binnen de MCN interessante ontwikkelingen. Het bestuur van deze stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de sectoren lucht, water,rail en weg. De twee bestuursleden van de sector weg zijn door de FEHAC aangewezen. De MCN heeft plannen ontwikkeld om het bestaande Nationale Register Mobiel Erfgoed te moderniseren waarbij ook de procedures voor aanmelding, beoordeling en plaatsing veel aandacht zouden krijgen. In dit stadium is men bezig met een projectformulering. De kosten van dit project zouden grotendeels gesteund worden door het Mondriaan Fonds en het Prins Bernhard Cultuur Fonds. Roel Augusteijn en Adriaan van der Burgh bewaken dit proces voor de FEHAC. De planning voor dit MCN project is dat de start 2 januari 2020 zou zijn met een looptijd van twee jaar.

Het idee van de NRME moge duidelijk zijn. Als iemand wil weten of een auto tot het Mobiele Erfgoed behoort hoef je alleen maar on-line in het openbare NRME te kijken om te zien of de betreffende auto daar geregistreerd is.

 

Richard Schmüll
Externe relaties Citroën ID/DS Club Nederland
(met dank aan Adriaan van der Burgh, lid commissie Public Affairs FEHAC)

Loading…
Loading…

Bienvenue