Select your language

Dure restauratie vertaalt zich niet in waarde

Foto © William Hoogteyling

Soms investeert een voertuigeigenaar flink in het onderhoud van zijn geliefde klassieker. Alleen betekent groot onderhoud niet dat met een nieuwe motor of een gereviseerde stuurkolom de waarde van het voertuig ineens ook flink omhoog gaat.

Taxeren is een lastig vak voor meestal oudere heren

Het taxeren van klassieke voertuigen is een vak dat door meer dan 100 mannen (dames in dit vak zijn er nog niet) wordt beoefend. Die taxateurs zijn aangesloten bij één van de drie belangenverenigingen TMV, VRT en RETM, die certificaten voor deskundigheid afgeven. Deze meer dan 100 taxateurs staan ook allemaal op de FEHAC-taxateurslijst. Deze taxateurs bepalen de waarde van mobile erfgoed voor de cascoverzekering en maken rapporten met het keurmerk FEHAC goedgekeurd taxatierapport. Dat waarde bepalen is niet altijd gemakkelijk en het voorbeeld hieronder illustreert dat.

Hetzelfde werk met verschillend prijskaartje

Uitgangspunt is een gewone niet al te zeldzame klassieker, een in topconditie verkerende Citroën DS break. De kwaliteit van een klassieker wordt uitgedrukt in een classificatie die varieert van staat 1 uitmuntend: optisch en technisch in topstaat tot staat 5 slecht, in niet-rijdbare toestand. De meeste klassiekers zitten in staat 3 goed of 2 zeer goed. Van het eerste exemplaar dat de taxateur te beoordelen krijgt heeft de eigenaar alles zelf gedaan: lassen, zelf passtukjes maken, veel eigen uren erin gestopt. Alleen het spuiten en een motorrevisie zijn uitbesteed. Uiteindelijke kosten € 10.000,-. De eigenaar van het tweede exemplaar heeft geen tijd, maar wel geld. Dus die heeft een restaurateur in de arm genomen en heeft hetzelfde resultaat bereikt met veel betaalde restauratie-uren en de aanschaf van zeldzame en peperdure NOS – new old stock onderdelen. Mocht wel wat kosten: op het prijskaartje staat voor arbeid en onderdelen € 50.000,-. Puur economisch beoordeeld een onverstandige investering, maar ja, zijn DS Break oldtimer is vooral emotie. Vóór de restauratie is de waarde van beide auto’s in staat 3 rond de € 25.000,-.

Beoordeling van het object voor de waarde

De taxateur staat voor de lastige taak om de vervangingswaarde te bepalen van deze twee klassiekers die vergelijkbaar zijn in zeldzaamheid en kwaliteit, maar waarvan de restauratie in het eerste geval weinig, maar in het tweede geval veel geld heeft gekost. Hoe komt dit tot uitdrukking in de uiteindelijke waardebepaling? Een taxateur kijkt voor de waardebepaling allereerst goed naar het voertuig zelf. Goed kijken langs de auto. Naar het interieur, het chroomwerk, de motor en vooral ook de onderkant bekijken. Dan ter bevestiging van het eigen idee van de waarde kan het nooit kwaad om in de naslagwerken de waardes in de staat 1-5 van het object op te zoeken. Dan blijkt dat de vervangingswaarde (het geld dat nodig is om een vergelijkbare auto te kopen) van een hele mooie DS Break op rond de € 50.000 uitkomt.

Kijk naar de klassieker en niet naar het prijskaartje

Met dit vertrekpunt is de vraag of een zelf gerestaureerde Break net zoveel waard is als een door een restauratiebedrijf met veel NOS-onderdelen gerestaureerd exemplaar. Het is nooit zo dat de rekening van het restauratiebedrijf plus de waarde vóór restauratie de vervangingswaarde bepaalt. In dit geval werd de zelf gerestaureerde DS op € 48.000 gewaardeerd en de tweede op € 53.000 vanwege de toepassing van de vele originele, maar wel peperdure onderdelen. Het aantal uren dat in een restauratie wordt gestoken en of die al dan niet betaald worden, heeft geen invloed op de uiteindelijke vervangingswaarde.

Er wordt gekeken naar de klassieker en niet naar de moeite die het heeft gekost om het te taxeren object in die staat te krijgen.

Noot van de redactie: onderstaande foto’s zijn fabrieksfoto’s van Citroën uitsluitend ter illustratie. Omwille van de privacy heeft de redactie geen toegang tot de taxatierapporten waar de FEHAC over spreekt.  Het zijn dezelfde auto’s, net zoals de restauraties in principe een gelijkwaardig resultaat heeft opgeleverd met een uiteindelijk verschillend taxatiebedrag als resultaat.

€ 48.000,-

€ 53.000,-

 

Loading…
Loading…

Bienvenue