Select your language

Amsterdam alleen nog maar elektrisch bereikbaar?

Even had de Vrijstaat Amsterdam weldenkend Nederland in de gordijnen, gelukkig regeert het verstand vanuit de Tweede Kamer. Op 2 mei jl. lanceerde de gemeente Amsterdam het Actieplan Schone Lucht. Korte inhoud: vanaf  2030 wil wethouder Sharon Dijksma alleen nog maar elektrisch aangedreven auto’s in Amsterdam toelaten, omdat de Amsterdammers een jaar korter leven vanwege de luchtvervuiling door het verkeer.

Hoe realistisch is dat?

BOVAG-voorzitter Bertho Eckhardt rekende het in Nieuwsuur voor: per jaar worden er in Nederland er rond de 400.000 nieuwe auto’s verkocht. In de dik 10 jaar tussen 2019 en 2030 zullen er dus ongeveer 4.000.000 nieuwe auto’s worden verkocht. Als die nieuwe auto’s vanaf nu allemaal elektrisch zouden zijn, dan is per 2030 ca 40% van de nu bijna 9.000.000 auto’s elektrisch. Meer realistische rekenaars houden het trouwens op 2.000.000 elektrische (inclusief waterstof-elektrische) auto’s in 2030.
Volgens Eckhardt is het plan van Amsterdam niet realistisch en kan er veel beter worden aangehaakt bij de reeds ingezette trend, waarbij er over 5 tot  6 jaar veel beter betaalbare elektrische auto’s op de markt komen. De gemiddelde consument is nu eenmaal niet in staat om zich een voertuig met een nieuwprijs van dik € 50.000,- aan te schaffen.

Luchtkwaliteit al enorm verbeterd

Opvallend is, dat Amsterdam gemakshalve voorbij gaat aan de enorme stappen die al gemaakt zijn bij de verbetering van de luchtkwaliteit. Tussen 2010 en 2017 is het aantal knelpunten in de stad Amsterdam, volgens het eigen Actieplan Schone Lucht al enorm gedaald. En toch is Amsterdam van plan om draconische maatregelen te treffen.

Krasse taal uit Tweede Kamer

Volgens politiek Den Haag, Tweede Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) ‘zet Amsterdam een stip op de horizon, die wettelijk gezien helemaal niet mogelijk is’. Tweede Kamerlid Roy van Aalst (PVV) laat zich nog veel krasser uit: ‘Vanaf 2030 is Amsterdam ècht alleen nog voor de subsidieslurpende Tesla-elite…’ Gelukkig stelt Dijkstra: ‘De milieuzones, daar gaan wij hier in Den Haag over en niet Amsterdam.’

Innovatieve brandstof voor schonere lucht in heel Nederland

Wij mogen er als hoeders van het Mobiel Erfgoed blij mee zijn dat de Tweede Kamer wel de nodige realiteitszin toont. De gemeenten hebben steeds stengere regels uitgevaardigd in hun ijver om de schoonste gemeente van Nederland te worden. Ons land werd omgetoverd in een lappendeken aan milieuzones met allemaal hun eigen regeltjes. Het Kabinet heeft naar de redelijke argumenten van belangenbehartigers als de FEHAC geluisterd en nu voorstel voor harmonisatie van milieuzoneregels naar de Tweede Kamer gestuurd. Wij juichen dat van harte toe! Immers: met onze inzet op het vrijwillig meewerken aan schonere lucht door het toepassen van (duurdere) innovatieve brandstoffen, werken wij overal in Nederland al mee aan verbetering van luchtkwaliteit, en niet alleen in de milieuzones.
Loading…
Loading…

Bienvenue