Select your language

Oldtimers en Tweede Kamerverkiezingen

Foto Kees-Jan Smit

Voor de huidige leden van de Tweede Kamer is de ijscokar van ondernemer Moes het enige mobiel erfgoed dat ze dagelijks tegenkomen. Maar het bedrijf van ijscoman Moes dreigt de nek te worden omgedraaid door het verbod op klassieke bromfietsen in de milieuzone van de gemeente Den Haag.

Gevraagd naar partijstandpunten

Reden genoeg om de verschillende partijen in de aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen van maart 2021 te vragen hoe ze tegenover het behoud van en rijden met ons mobiel erfgoed staan. Van de gevestigde partijen reageerden VVD, CDA, SP en SGP. Van de nieuwkomers namen Code Oranje, Modern Nederland, de Piratenpartij, de Liberale Partij, Volt en Jezus Leeft de moeite om ons te antwoorden.

Oldtimer nauwelijks genoemd in verkiezingsprogramma’s

De FEHAC heeft de verkiezingsprogramma’s van de partijen erop nageslagen. Daarin kwamen we maar één keer het woord oldtimer tegen. Dat is bij D66. Deze partij wil BPM gaan heffen op oldtimers. Hoe precies is onduidelijk maar mogelijk wordt bij import enige vorm van belasting geheven. Verder wil de VVD tegen betaling een persoonlijk kenteken mogelijk maken. MO-RR-IS zou dan in de toekomst een optie zijn.

SP is de uitzondering op links

Globaal weten uit ervaring dat we de oldtimervrienden vooral op rechts en in het midden moeten zoeken en dat van de linkerkant maar weinig heil te verwachten valt. Partijen, zoals GroenLinks en PvdD hebben het klimaat hoog in het vaandel en leveren kritiek op alles wat nog fossiele brandstof gebruikt. De verkiezingsauto van de PvdD is trouwens een elektrieke VW Panoramabus uit 1979. Maar ondanks deze sympathieke en aaibare verpakking van de boodschap gaat het bij de PvdD om klimaat boven het cultureel-mobiel-erfgoed-aspect van oldtimers. De SP is op links de uitzondering: die draagt mobiel erfgoed een warm hart toe, wil uniforme milieuzones en goede fiscale regelgeving voor het hobbymatig gebruik van klassieke voertuigen.
 

Bij PVV en FvD ontbreekt een klimaatstandpunt

Bij PVV en FvD is onduidelijk wat hun standpunt is over oldtimers en mobiel erfgoed.  Een klimaatstandpunt ontbreekt in het verkiezingsprogramma van zowel Wilders als Baudet. Op de vragen van de FEHAC werd niet gereageerd. Of enige waardering voor het mobiel erfgoed bestaat moeten we afleiden uit het stemgedrag in de afgelopen jaren. Dat is meestal wel gunstig om in mobiel erfgoed te kunnen blijven rijden. De partijauto van FvD is overigens een 50 jaar oude klassieke Rover 3,5 liter uit 1971; daarmee gingen Baudet en Hiddema bij de formatie van Rutte III op bezoek bij de koning.

VVD, CDA en SGP zijn pro-mobiel erfgoed

De VVD is trots op het mobiel erfgoed in Nederland. Het CDA vindt mobiel erfgoed prachtig: een rijdend museumstuk in de open lucht. De SGP: ‘wie kijkt er niet nog een keertje om als er een mooie klassieker uit lang vervlogen tijden voorbijkomt gereden.” Wel vinden deze partijen dat uitzonderingen en vrijstellingen uitvoerbaar moeten zijn voor liefhebber-auto’s en dat die regelingen er niet zijn voor oude voertuigen voor dagelijks gebruik. Dat laatste ervaart het CDA als misbruik van de regeling. De SGP vindt dat “de overheid het onderhoud en de ontwikkeling van erfgoed door particulieren fiscaal royaal moet stimuleren”. Daar mag best “een scheutje aftrek” voor zijn en niet via subsidies. Alle drie vinden ze dat in milieuzones uitzonderingen mogelijk moeten zijn voor de toegang van mobiel erfgoed. Denk hierbij aan deelname aan de Open Monumentdagen, bevrijdingsritten of de viering van een jubileum of andere bijzondere gelegenheid. Als er knelpunten in de regelgeving rond oldtimers bestaan, verwacht het CDA dat de FEHAC haar scherp houdt. Een erkenning van de rol als belangenbehartiger die in het eigen belang is van de partijen. 

 

Nieuwkomers ook positief

Op het stembiljet ter grootte van een badlaken (citaat minister Ollongren) staan aan de rechterkant heel veel nieuwe partijen die om de gunst van de kiezer dingen. Vijf daarvan hebben ook een idee over de behandeling van oldtimers. Code Oranje met lijsttrekker Richard de Mos uit Den Haag vindt dat mobiel erfgoed zeker niet hetzelfde hoeft te worden behandeld als de reguliere vervoermiddelen en heeft “met verbijstering gadegeslagen hoe ijscoman Moes werd behandeld”.

De Piratenpartij vindt dat behoud van het oude materiaal de beste milieubesparing is: alles wat kan gerepareerd worden, móet ook gerepareerd worden. Hoe bestaande voertuigen kunnen voldoen aan aangescherpte milieu-eisen heeft zeer zeker hun interesse. Jezus Leeft staat positief en bewonderingswaardig tegenover oldtimers en wil ze belastingvrij houden ter instandhouding van onze cultuurwaarden. Volt vindt de historische context van oldtimers essentieel en is voor relevante uitzonderingen voor het gebruik van mobiel erfgoed. De Liberale Partij tenslotte is eveneens positief over het rijdend behouden van oldtimers: “het brengt jeugdigen op een mooie wijze in contact met de levende historie”.

Conclusie

Het politiek landschap overziend en kijkend naar de peilingen voor de Tweede Kamerverkiezingen lijkt een meerderheid aanwezig voor de oldtimer op straat. Een meerderheid die de oldtimer waardeert als mobiel erfgoed en culturele waarde en die de bestaande vrijstellingen intact wil laten. De FEHAC blijft een belangrijke speler om die mooie voornemens ook in de praktijk in daden om te zetten en zal de partijen blijven informeren en aanspreken.

Loading…
Loading…

Bienvenue