Select your language

Vrijwillige inspectie na vrijstelling APK

Foto © Rob Hoen

Auto’s en bedrijfsvoertuigen ouder dan 50 jaar zijn sinds 1-1-2021 vrijgesteld van de APK. Daarmee hoefden in één keer alle auto’s en bedrijfsvoertuigen uit de jaren zestig niet meer langs de APK-keurmeester.

Goed onderhoud en weinig rijden

Tot 2021 waren auto’s en bedrijfswagens pas APK-vrij bij een datum eerste toelating vóór 1-1-1960. Zo’n datumgrens komt zonder aanpassing steeds verder in het verleden te liggen. Bij de invoering van die 1-1-1960 grens ging het om auto’s van 48 jaar oud en bij afschaffing van die grens ging het inmiddels al om auto’s van 61 jaar oud. Het gaat hierbij dus eigenlijk om het herstellen van een ‘weeffout’, de vaste datum van 1-1-1960 wordt nu dus vervangen door 50 jaar en ouder. Argumenten om een vrijstelling voor de APK te hanteren zijn: oldtimers van die ouderdom worden doorgaans heel goed onderhouden. Ze rijden maar heel weinig: rond de 1500 km per jaar. Voor een APK-keurmeester van moderne voertuigen is zo’n oldtimer keuren een lastig object, waarover de kennis veelal ontbreekt.

Keuringsbewijs wordt gemist

Bij de afschaffing van de APK-verplichting wordt echter de tweejaarlijkse gang naar de keurmeester door sommigen wel gemist. Ze missen het keuringsbewijs dat hun oldtimer weer veilig wordt verklaard en dat noodzakelijk uit te voeren reparaties worden gesignaleerd. Dat laatste is belangrijk, want de APK is alleen een veiligheidskeuring en heeft niet direct te maken met goed onderhoud. De vrijwillige veiligheidsinspectie die er straks gaat komen is naast op veiligheid ook gericht op milieu en behoud van het erfgoed. De afschaffing APK voor 50+ voertuigen scheelde overigens maar 21.000 keuringen op een bestand van 25.000 keurmeesters, maar zeker voor oldtimergarages scheelt dat toch meer dan een beetje omzet. Mobiel erfgoed eigenaren zien in dat het verstandig is om af en toe goed naar de conditie van de oldtimer te kijken.Vrijwillige veiligheidsinspectie FEHAC, BOVAG en KNAC hebben het initiatief genomen voor het invoeren van een vrijwillige veiligheidsinspectie. Dit initiatief wordt komend voorjaar officieel gepresenteerd. Die vrijwillige veiligheidsinspectie bestaat uit een inspectie die gericht is op veiligheid, milieu en behoud van het mobiele erfgoed. De inspectie kan worden uitgevoerd door gespecialiseerde klassieker bedrijven maar ook door de clubs.

Technische commissies clubs

De vrijwillige veiligheidskeuring aan de hand van een speciaal voor 50+ oldtimers ontworpen checklist kan goed binnen de clubs georganiseerd worden. Net zoals clubs dagen organiseren waarop taxaties worden gedaan. Dat kan door de technische commissie van een club of door een ingehuurde deskundige die de auto’s van clubleden beoordeelt. Eventueel kan een oldtimereigenaar zelf (het type met twee rechterhanden en die zelf restaureert en repareert) ook de punten op de lijst afwerken.

Gespecialiseerde oldtimer bedrijven

Naast de clubs kunnen ook gespecialiseerde oldtimer bedrijven deze inspectie uitvoeren. De oldtimer eigenaar met twee linkerhanden kan uiteraard gewoon bij zijn oldtimer specialist terecht die deze inspectie kan uitvoeren. Dat zullen vaak dezelfde bedrijven zijn die tot voor kort de APK-keuring voor deze eigenaren uitvoerden.

 

Loading…
Loading…

Bienvenue