Select your language

Inschrijven Buitenland

Inschrijving als lid woonachtig buiten Nederland

  1. Vul het inschrijfformulier onderaan deze pagina zo volledig mogelijk in. De op dit formulier verstrekte gegevens worden gebruikt voor de clubadministratie, voor het vermelden van de nieuwe leden in het clubblad en voor het samenstellen van de ledenlijst.
  2. De jaarcontributie voor buiten Nederland woonachtige leden is momenteel EUR 65,- en er is een eenmalig inschrijfgeld van EUR 18,-. Voor elke verstreken kwartaal geldt een vermindering van EUR 16,-
  3. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging van de ledenadministratie en wordt er een factuur aangemaakt in het boekhoud programma welke u op het opgegeven email adres ontvangt. De tarieven zijn afhankelijk van het kwartaal van de inschrijving.  Dit is inclusief het eenmalig inschrijfgeld van € 18,-. Indien u zich ingaande het vierde kwartaal aanmeldt, wordt meteen de contributie voor volgend jaar verrekend.

1e kwartaal EUR 93,-
2e kwartaal EUR 77,-
3e kwartaal EUR 61,-
4e kwartaal EUR 109,- (inclusief volgend jaar)

  • U wordt als lid aangemerkt als de verschuldigde contributie op onze rekening is bijgeschreven. U ontvangt binnen 3 weken na uw inschrijving post van de club.

Hier kunt u door naar het inschrijfformulier buitenland

Loading…
Loading…

Bienvenue