Select your language

Benzine-advies voor de Citroën ID/DS

Tekst Rob Hoen, in samenwerking met de Technische Commissie

Welke benzine kun je het beste tanken voor de Citroën ID/DS? Met het verdwijnen van de loodhoudende benzine en de komst van veel efficiëntere, moderne motoren is er op het gebied van brandstof veel veranderd. Zo wordt er ethanol aan moderne benzine toegevoegd. Ook is er al geruime tijd – naast E10 (voorheen Euro95) – premiumbenzine E5 (voorheen Super98) en synthetische benzine in Nederland verkrijgbaar.

Benzine is kleurloos en bestaat uit een mengsel van koolwaterstoffen met doorgaans vier tot circa twaalf koolstofatomen, met name uit vertakte alkanen en moleculen met een benzeenring, zoals tolueen en xyleen. Het is wellicht verrassend dat, ondanks de naam, moderne benzine weinig tot geen benzeen bevat. Deze component is verwijderd omdat hij kankerverwekkend is. Ook zwavelverbindingen zijn verwijderd om luchtvervuiling tegen te gaan. Aan benzine die als brandstof gebruikt wordt, worden additieven (ook wel dopes genoemd) toegevoegd, onder andere om te voorkomen dat de motor gaat kloppen (ook wel pingelen genoemd). De klopvastheid wordt uitgedrukt in het octaangetal van de benzine. Vaak wordt ten onrechte het begrip octaangehalte gebruikt. Dit is onjuist omdat dit suggereert dat octaan een stof zou zijn die aan de benzine is toegevoegd.

Loodvrije benzine en LPG

Tot medio jaren negentig werd er lood aan de benzine toegevoegd als antiklopmiddel. Daarnaast heeft lood een smerende werking waardoor de kleppen minder heet worden. Moderne auto’s hebben altijd geharde klepzetels. De DS heeft deze af-fabriek weliswaar niet, maar de praktijk toont aan dat een DS op loodvrije benzine prima rijdt. Dat geldt ook voor LPG. Geharde klepzetels zijn voor een DS niet nodig.

Premiumbenzine

Naast E10 is er premiumbenzine E5 (octaangetal 98-102). Benzine met een octaangetal van 102 is vooral aantrekkelijk voor auto’s met een hoog vermogen. Door de hogere klopvastheid bouwt de motor nog meer compressie op doordat het langer duurt voordat de brandstof vlam vat. En zodoende voor nog meer vermogen zorgt. Ook zou de auto bij gebruik van deze benzine zuiniger worden. Vrijwel alle premiumbenzine heeft overigens een een octaangetal van 97 of 98.

Ethanol

Voor oldtimers is het voordeel dat er in premiumbenzine E5 maximaal 5% ethanol zit. In E10 is 10% ethanol (alcohol) toegevoegd. Ethanol is bedoeld om het gebruik van fossiele brandstoffen –gewonnen uit aardolie- terug te dringen. Dit is te herkennen bij de pomp op het tankpistool of bij de pomp met de aanduiding NormalE10, SuperE10 of SuperPlusE10.

In premiumbenzine E5 kan dus 0%, 3% of 5% ethanol zitten. Dat komt omdat de regelgeving voorschrijft dat alle benzine, die tot 5% ethanol bevat, wordt aangeduid als E5. In Nederland bevatten onder andere  Shell V-Power98, Esso Synergie Supreme+ 98, TanQyou (100+), Texaco XL98 en BP Ultimate98 geen ethanol. De overige merken E5 premiumbenzine kunnen tot 5% ethanol bevatten. De premium benzines die geen ethanol bevatten zijn minstens een jaar houdbaar. Synthetische benzine bevat geen ethanol en is minstens drie jaar houdbaar.


Het nadeel van ethanol voor oude auto’s is dat deze behoorlijk corrosief is en pakkingen en rubberslangen aantast. Ook kan bij langdurige stilstand de benzinetank inwendig corroderen. Bovendien verdampt ethanol sneller dan benzine en dan veranderen de eigenschappen van deze benzine, bijvoorbeeld een lager octaangetal.

In de Espace Technique Rob Lageveen zijn de afgelopen jaren diverse voorbeelden voorbij gekomen van rubberen benzineslangen die inwendig totaal verpulverd waren, terwijl de buitenkant er prima uitzag. Bij een injectietype, die na de winterstalling niet startte, was de benzineslang bij de benzinepomp in de kokerbalk gescheurd. De benzine stroomde over de vloer…

Advies

  1. Tank waar mogelijk ethanolvrije premiumbenzine E5. Gebruik ethanolhoudende E5 of E10 benzine wanneer het niet anders kan, bijvoorbeeld op vakantie in het buitenland. Een paar keer E5 of E10 benzine tanken lijkt geen probleem. Rij daarna zo snel mogelijk de tank leeg en tank ethanolvrije benzine.
  2. Bij langdurig niet-gebruik de auto wegzetten met een volle tank ethanolvrije of synthetische benzine.
  3. Plaats het voertuig in een ruimte met een zo constant mogelijke temperatuur.
  4. Bedenk dat de benzineslangen in je auto vaak al tientallen jaren oud zijn. Vervang de oude rubberen benzineslangen door ethanol bestendige benzineslangen. In het magazijn zijn deze slangen (Cohline) te koop.
Loading…
Loading…

Bienvenue