Select your language

Tweede kamer wil af van milieuzones

Er is sinds gisteren een meerderheid in de Tweede Kamer voor het afschaffen van de milieuzones voor personenauto’s.

Sinds begin dit jaar mag je met een oude dieselauto de binnenstad van Utrecht niet meer in. Volgens de gemeente Utrecht en Milieudefensie scheelt het weren van oude auto’s uit het stadscentrum 30 procent roetuitstoot op jaarbasis. Ook Rotterdam wil een milieuzone voor zowel vervuilende diesel- als benzinepersonenauto’s invoeren. De gemeente Utrecht heeft sinds de invoering van de milieuzone in mei 2015 al 10.000 bekeuringen uitgeschreven.
De VVD vindt deze milieuzones nutteloos en duur. Initiatiefneemster Barbara de Visser zegt dat de meer vervuilende auto’s nu al zwaarder worden belast. Bovendien is niet bewezen dat dit soort zones effectief zijn. De VVD krijgt steun voor haar plan van onder meer SP, CDA, SGP en de PVV. Dat hoeft nog niet te betekenen dat de milieuzones daadwerkelijk worden afgeschaft. Een milieuzone heeft tot doel de lokale luchtkwaliteit op korte termijn te verbeteren. Als de lucht in een gemeente niet schoon genoeg is, dan is het aan de gemeente om te bepalen welke maatregelen er genomen worden. In de gisteren aangenomen motie staat dat de grondslag voor gemeentelijke milieuzones in het verkeersreglement weg wordt genomen. Dit houdt in dat het wettelijk gezien bijna onmogelijk wordt voor gemeenten om milieuzones in te voeren.
Milieudefensie zegt in een reactie de oproep onvoorstelbaar te vinden: ‘Het Rijk doet nauwelijks iets om de luchtkwaliteit in het land te verbeteren. Nu wordt zelfs de gemeenten de mogelijkheid ontnomen om voor gezonde lucht te zorgen. Dit is zeer zorgwekkend.’ De overheid wordt op deze manier ook volslagen onbetrouwbaar, aldus Milieudefensie. Minister Schultz vindt het een zaak van de gemeentes zelf of ze milieuzones instellen.
Onderzoek door de Duitse ADAC zou aantonen dat de stedelijke milieuzones niet werken en niet tot verbetering van de luchtkwaliteit in binnensteden leiden. Die grotere concentraties luchtvervuiling zijn vooral het gevolg van de verandering van de samenstelling van de weerlagen.

Loading…
Loading…

Bienvenue