Select your language

Klassiekers in de binnenstad

Tekst & foto Rob Hoen

De laatste tijd komen ook in Nederland steden steeds meer in actie voor een betere luchtkwaliteit. De Europese regels bepalen dat de grote steden maatregelen dienen te nemen om de opgelegde norm te halen. De verkeersintensiteit in combinatie met de concentratie van veel mensen zorgt voor een te grote milieubelasting. De gemeentes Utrecht en Rotterdam nemen in Nederland het voortouw. Vooralsnog worden DS’en ongemoeid gelaten.

 

Voordat een auto in Nederland een kenteken krijgt, kijkt de overheid of de auto voldoet aan bepaalde eisen, waaronder ook het milieu. De norm is hier Datum Eerste Toelating (DET). Bijvoorbeeld: voor een Citroën DS21 met als Datum Eerste Toelating 18 december 1970 gelden de milieu-eisen van 1970. De DET staat op ieder kentekenbewijs, of het nu gaat om een origineel Nederlandse auto of een geïmporteerd exemplaar. Grote steden, waaronder Utrecht en Rotterdam, nemen die DET als uitgangspunt voor het toelaten of verbieden van auto’s in hun stad. De destijds geldende milieu-eisen worden terzijde geschoven en met terugwerkende kracht worden die eisen voor deze auto’s opgeschroefd. Ze worden niet meer toegelaten, terwijl ze op het overige wegennet zonder beperkingen kunnen rijden.

Utrecht

In de Utrechtse binnenstad worden nu dieselauto’s van vóór 2001 niet meer toegelaten. Die komen er niet meer in. Voor klassiekers met een dieselmotor ouder dan 40 jaar kan een ontheffing worden aangevraagd. Het gaat dus met name om de dieselauto’s tussen 1976 en 2001 die de binnenstad niet in kunnen. Dat jaartal schuift op zodra die 40 jaar oud is. Vanaf veertig jaar kun je voor de auto een ontheffing aanvragen. Een Citroën CX25TRD uit 1987 mag volgens de huidige regels pas vanaf 2028 daarmee gewoon de Utrechtse binnenstad in. Maar voor die datum komt deze Citroën de stad niet in. Je zou het kunnen vergelijken met de overgangsregeling voor de Motorrijtuigenbelasting (MRB) voor klassiekers die weliswaar ouder dan 25 jaar zijn, maar nog niet de 40 jaar hebben bereikt.

Rotterdam

De gemeente Rotterdam komt in 2016 met een eigen stelsel van maatregelen: hier zijn dieselauto’s met een DET van ouder dan 1 januari 2001 verboden. Ook benzineauto’s met een DET ouder dan januari 1992 mogen er niet meer in. Maar is de auto eenmaal ouder dan 40 jaar, dan mag je gewoon met een diesel of benzineauto de stad in. In Rotterdam hoef je (in tegenstelling tot Utrecht) géén ontheffing aan te vragen. Is de DET eenmaal de 40 jaar gepasseerd, dan kun je vrij met je klassieker rijden in Rotterdam. Alle Citroëns ID en DS kunnen dus per 1 januari 2016 gewoon door Rotterdam rijden. In Utrecht gelden er geen beperkingen voor auto’s met benzinemotoren.

LPG

Voor LPG-auto’s geldt hetzelfde als voor benzineklassiekers. Bij de wijzigingen in de MRB van de afgelopen jaren, worden LPG auto’s niet vrijgesteld in de overgangsregeling. Maar deze maatregel was ook bedoeld om de staatskas te spekken en heeft niets met het milieumaatregelen van doen gehad. Die hele overgangsregeling van de MRB heeft overigens lang niet de verwachtte 137 miljoen opgeleverd, maar dat is weer een ander verhaal!

Eigenlijk kun je zeggen dat met de huidige maatregelen alleen de ‘klassieke’ diesel tussen de 30 en 40 jaar oud de pineut is. Maar deze regeling is eindig voor deze categorie. Dat geldt zeker niet voor de hierboven afgebeelde youngtimer Citroën XM 2,1 Turbo Diesel uit 1996. Tegen de tijd dat deze auto 40 jaar is (in 2036), is hij vrijwel zeker gesloopt. Zeker nu met de belastinghervormingen de MRB voor oude diesels fors gaat worden verhoogd. Althans, wanneer deze aankondiging wordt geëffectueerd. Deze auto’s vallen buiten iedere regeling. Het is hoe dan ook niet uit te sluiten dat er de komende jaren een nog restrictiever beleid van de gemeentelijke overheden aangaande het milieu te verwachten is. Dan ziet de bestuurder van een klassieker inmiddels door de bomen het bos niet meer, maar de stad zal hij of zij mijden als de pest.

 

 

Loading…
Loading…

Bienvenue