Select your language

Vooruitgang

foto Rob Hoen

Sinds een jaar schrijf ik bestuursberichten in La Bombe Citroën en vanaf juni in mijn hoedanigheid van voorzitter. De ene keer gaat mij dat gemakkelijker af dan de andere keer, een kwestie van inspiratie en transpiratie. Dan blijkt ook dat een maand zo voorbij is want het volgende stukje mag alweer aangeleverd worden. Dat de tijd zo snel gaat komt omdat het voorzitter zijn van deze vereniging niet alleen heel leuk is maar ook redelijk wat tijd kost. Time flies when having fun. Zo’n ijkpunt bij het einde van een jaar is aanleiding om te mijmeren over de toekomst van de club.

Als ik het besturen van de Citroën ID/DS Club zou vergelijken met mijn vroegere functies in het bedrijfsleven, constateer ik dat een vereniging met vrijwilligers heel anders functioneert. Dat is natuurlijk geen verrassing. Maar de club en de geldstromen zijn dusdanig groot dat deze vergelijkbaar is met een klein bedrijf.
Vanuit mijn ervaring in het bedrijfsleven ben ik gewend te anticiperen op een niet aflatende stroom veranderingen. In het algemeen blijkt dat niet altijd even makkelijk om te accepteren getuige de vele managementboeken over dit onderwerp. De veel geciteerde Amerikaanse schrijver en humorist Mark Twain (1835-1910) zei het jaren geleden al: “I’m in favor of progress; it’s change I don’t like”. Vaak is een crisis aanleiding om een veranderingsproces op gang te brengen. Kijk maar eens naar de huidige energiecrisis en klimaatcrisis: wij beginnen geleidelijk met isoleren en het installeren van zonnepanelen en warmtepompen. Ik heb een voorkeur voor de weg der geleidelijkheid om veranderingen te initiëren. Waarom licht ik dit aspect eruit en maak ik je er deelgenoot van?

We doen als club al heel lang goede en belangrijke zaken om de club draaiend te houden en jullie een interessant dienstenpakket aan te kunnen bieden. Dat alles om je Citroën DS in topvorm te houden en er tot in lengte van dagen van te genieten. Maar wat gisteren nog gewoon was, wordt morgen ter discussie gesteld. Zo krijg ik regelmatig vragen van leden hoe we ons als club gaan voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen. Milieuzones, klimaatverandering, stijgende (brandstof)prijzen en vergrijzing: allemaal maatschappelijke ontwikkelingen die gevolgen hebben voor onze club. Desondanks blijft de club qua ledental behoorlijk stabiel. Wel zien we een toenemend aantal leden hun DS te koop aanbieden. De eerdergenoemde vergrijzing heeft zo direct invloed op onze club. De hobby is voorbij, autorijden wordt minder vanzelfsprekend en volgende generaties willen geen oude auto meer. Dat betekent dat er op termijn veel ID’s en DS’en zijn die geen eigenaar hebben die hem daadwerkelijk op de weg houden. Toch is het gewenst om op z’n minst te proberen dat een volgende generatie het stokje overneemt. Die auto’s overleven ons zolang we ze goed onderhouden en om ze rijdend te houden zijn er op langere termijn andere inspanningen nodig.
De jeugd heeft de toekomst. Door die groep te inspireren kunnen we invulling blijven geven aan onze doelstelling uit onze (nieuwe) statuten. Daarover spreken we op zondag 11 december 2022 in De Bilt bij de bijzondere ledenvergadering.
Uitdagingen voor 2023 zijn er volop. Om straks een antwoord te hebben op die maatschappelijke ontwikkelingen zullen we vandaag aan de slag moeten. Dat betekent dat we dingen anders willen gaan doen. Het is de kunst het goede te behouden en te laveren tussen wat anders kan en zelfs moet. In het januarinummer gaan we het over de toekomst hebben. De tijd staat nooit stil.

Namens mijn mede-bestuursleden wens ik jullie prettige feestdagen en een mooi uiteinde.
Corstiaan Sonneveld, voorzitter

Loading…
Loading…

Bienvenue