Select your language

Uitgesteld: Raadgevende vergadering voor Huishoudelijk Reglement

De geplande raadplegende vergadering voor het nieuwe Huishoudelijk Reglement op zaterdag 30 september aanstaande gaat wegens omstandigheden niet door.
Dit uitstel wordt geen afstel, we komen er later op terug.
Het bestuur

 

Zaterdag 30 september

Raadgevende vergadering voor nieuw huishoudelijk reglement

Locatie
Clubhuis Citroën ID/DS Club Nederland
Waalseweg 35a
Tull en ‘t Waal
Aanvang: 11:00 uur

Nu de statuten zijn goedgekeurd in de algemene ledenvergadering op 14 mei en notarieel zijn vastgelegd op 16 juni, is het huishoudelijk reglement aan de beurt om deze in lijn te brengen met de nu vigerende statuten. De wijze waarop we samen met jullie, onze leden, tot onze huidige statuten zijn gekomen is ons goed bevallen. Daarom herhalen we dit proces voor het huishoudelijk reglement.

Op zaterdag 30 september organiseert het bestuur een raadgevende vergadering met als enige agendapunt het huishoudelijk reglement. In die vergadering zullen we, artikel voor artikel, het concept huishoudelijk reglement bespreken.

Als je mee wilt denken hoe de club vorm te geven, kom dan naar deze vergadering. Het bestuur stelt de inbreng van de leden op prijs. Graag vooraf aanmelden omdat we geen idee hebben hoeveel leden willen komen en voldoende koffie en broodjes is toch wel het minste dat we voor jullie kunnen doen. Tevens ontvang je dan het concept huishoudelijk reglement ter voorbereiding.

Meld je aan bij de secretaris Willem Krijgsman of de voorzitter Corstiaan Sonneveld (secretaris@citroeniddsclub.nl of voorzitter@citroeniddsclub.nl).

Je bent van harte welkom op zaterdag 30 september!

Het bestuur

Loading…
Loading…

Bienvenue