Select your language

Uitgelicht: Partnergarages

Onze vereniging kent vele facetten. Stuk voor stuk unieke vormen van dienstverlening waar u als lid van kunt profiteren. Van een fantastisch clubblad tot een fraaie en informatieve website, een omvangrijk onderdelenmagazijn, actieve regio’s, jaarlijkse evenementen, een kundige technische commissie, vele cursussen en workshops en een leuke clubshop, tot een 800 m2 grote clubruimte waarin heel veel van die verschillende facetten van de club samenkomen. Te veel om op te noemen dus.
In de komende maanden zetten wij telkens weer een ander stukje van de club in de schijnwerpers. Dit keer kijken we naar de Partnergarages.

Bijna vijftien jaar geleden heeft onze club het voortouw genomen bij de oprichting van de Stichting Partnergarage Citroën ID/DS Club Nederland. Een onderzoek onder leden van onze club bracht destijds namelijk aan het licht dat veel leden behoefte hadden aan actieve steun van de club op het gebied van garagekeuze. Eenzelfde signaal weerklonk al eerder, in een gelijksoortig onderzoek onder de leden, eind jaren 90.
Op zich een begrijpelijk verlangen van de clubleden. DS-rijders verkeren gelukkig nog steeds in de fortuinlijke omstandigheid dat er in ons land een groot aantal garages actief zijn die zich specialiseren in de Citroen DS. Dat is aan de ene kant natuurlijk een plezierige situatie, maar het brengt ook het probleem met zich mee dat het een lastige opgave kan zijn om een keuze te maken uit de verschillende bedrijven. Vooral voor diegenen die zelf ´twee linkerhanden´ hebben op technisch gebied.
De club heeft in 2003 dan ook besloten om een systeem op te zetten, dat de leden een grotere mate van zekerheid moest bieden dan tot dan toe het geval was. Door de in dat jaar opgerichte Stichting Partnergarage Citroën ID/DS Club Nederland zijn indertijd gedetailleerde afspraken gemaakt met een aantal deelnemende garagebedrijven.
Die participerende bedrijven hebben zich bereid verklaard om zich in hun dienstverlening aan de leden van de club te houden aan een aantal van tevoren gemaakte afspraken. Zo zijn er afspraken omtrent het uitbrengen van offertes; over de tijdsduur waarbinnen werkzaamheden plaatsvinden; er is gedacht aan vervangend vervoer en er is een protocol dat houvast biedt bij onvoorziene omstandigheden. Maar ook de wijze van facturering en de vraag welk soort onderdelen er worden gebruikt, zijn niet aan de aandacht ontsnapt. Voorts wordt er garantie verstrekt op materialen en arbeidsloon, zijn er duidelijke afspraken over welke werkzaamheden dienen te worden verricht wanneer de auto wordt aangeboden voor periodiek onderhoud en tenslotte is ook voorzien in een systeem van geschillenbemiddeling.
In het onverhoopte geval van een verschil van mening tussen een lid van de club en de reparateur, kunnen leden van onze club namelijk terugvallen op een onafhankelijk systeem van arbitrage, waaraan de partnergarages hebben verklaard zich te willen onderwerpen. Nu we bijna vijftien jaar verder zijn, blijkt wel dat onze leden best tevreden zijn over de door onze partnergarages verrichte werkzaamheden. In al die jaren is de geschillencommissie namelijk slechts driemaal in actie moeten komen.
Al met al leveren De Stichting Partnergarage Citroën ID/DS Club Nederland en de aangesloten bedrijven een unieke vorm dienstverlening aan onze leden! Voor zover bekend, is het -mede door onze club- in het leven geroepen systeem uniek in de klassiekerwereld. De club mag dan ook best een beetje trots zijn op dit extra stukje dienstverlening aan haar leden en na bijna vijftien jaar van samenwerking is een woord van dank aan de aangesloten bedrijven ook zeker op zijn plaats.
De partnergarages zijn onder meer herkenbaar aan een bord aan de gevel met daarop het officiële beeldmerk van de stichting. De Stichting Partnergarage Citroën ID/DS Club Nederland en de geschillencommissie partnergarages zijn bereikbaar op het adres Watertje 40, 2381 EJ Zoeterwoude. Telefoon: 071 – 34 164 88.

Ga hier naar naar het volledige overzicht Partnergarages.

 

 

 

 

 

Loading…
Loading…

Bienvenue