Select your language

Stichting Citroën Contact wordt een Vereniging

Op 3 juli 2023 is de Werkgroep Citroën Contact, bestaande uit bestuursleden van een aantal Citroën clubs en van Citroën Contact bijeen geweest. Tijdens de vergadering hebben de clubs duidelijk gemaakt dat de stichtingsvorm voor Citroën Contact ongeschikt is geworden omdat de financiering door Citroën Nederland gestopt is en overgenomen dient te worden door de clubs. Een stichting heeft geen leden die formeel invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Dat is wel gewenst zodra de clubs financieren. Daarom heeft de werkgroep aan het bestuur van Citroën Contact het advies gegeven om de rechtsvorm ‘Vereniging’ aan te nemen.

Het bestuur van Citroën Contact heeft in een bestuursvergadering op 12 juli besloten dit advies over te nemen en heeft daarom de stichting beëindigd en de Federatie Citroën Contact opgericht. De rechtsvorm zal ‘Vereniging’ zijn.
Waarom de naam ‘Federatie’? Hiermee wordt aangegeven dat Citroën Contact een vorm van samenwerking wordt tussen de Nederlandse Citroën clubs en andere gelieerde organisaties.

Op dit moment bereidt het bestuur van Citroën Contact de overgang voor. Er worden in overleg met de Werkgroep nieuwe statuten opgesteld. Het streven is om de oprichtingsvergadering te laten plaatsvinden tijdens de najaarsvergadering met de clubs op 11 november 2023.

Loading…
Loading…

Bienvenue