Select your language

Slagvaardig

Foto Rog Hoen

Afgelopen maand hebben we een Algemene Commissie Vergadering (ACV) gehouden. Ik vond het een hele verademing om iedereen weer in levenden lijve te mogen begroeten. De dynamiek en enthousiasme is ook meteen weer terug. Één van de onderwerpen die we hebben besproken zijn nieuwe statuten die na 25 jaar broodnodig aan modernisering toe zijn. Later dit jaar volgt meer nieuws hierover. Om een voorbeeld te noemen: die statuten dateren uit het pre-digitale tijdperk. Een van de voorstellen is om online vergaderen en stemmen statutair mogelijk te maken. Ik merkte dat daar veel animo voor is binnen de groep. Dat juich ik zeer toe want fysiek bij elkaar komen is weliswaar belangrijk voor de informele contacten, maar het vraagt ook veel tijd. Al was het alleen maar voor de soms lange reistijden. Nu hoeft dat in een DS geen straf te zijn, maar tijd kost het! Elektronisch vergaderen kan dan een welkome aanvulling zijn, ook om een grotere groep leden te bereiken en de club slagvaardiger te maken. We gaan als bestuur kijken hoe we dat concept verder kunnen uitwerken.

Voor nu hebben we eerst nog een fysieke algemene vergadering op de rol staan, onze jaarvergadering of ALV. Verderop in La Bombe Citroën en online kun je meer informatie hierover vinden. Uiteraard worden de wettelijk verplichte agendapunten behandeld en wordt er, naar wij hopen, een nieuwe voorzitter gekozen. Dat wordt wel tijd. Ik heb me daarvoor kandidaat gesteld.

Graag wil ik nog even terugkomen op mijn stukje in het aprilnummer. Daarin schrijf ik nog over een keuze tussen twee grote Citroën-festiviteiten. CitroExpo heeft inmiddels besloten om hun evenement geen doorgang te laten vinden. Jammer, maar ik denk dat iedere Citroën-liefhebber die beslissing begrijpt. Er is zeker plaats voor meerdere grote Citroën-evenementen in een jaar. Ik zou het toejuichen als met meer overleg dit soort evenementen georganiseerd worden. Ik zie daar heel duidelijk een voortrekkersrol liggen bij Citroën Contact.

We kunnen inmiddels terugkijken op twee mooie evenementen. Ons eigen voorjaarsevenement en Citro Classica. En dat zonder het keurslijf van COVID-19; onze klassiekers kunnen weer de weg op zonder mondkapjes! En ook de regio’s kunnen weer los. De DS-club komt weer tot leven en daar waren we wel aan toe. Veel rijplezier in de komende tijd. We zien elkaar de komende algemene ledenvergadering!

Corstiaan Sonneveld

Loading…
Loading…

Bienvenue