Select your language

Rotterdam beboet voorlopig geen oude benzine en LPG-auto’s

Het lijkt er op dat de gemeente Rotterdam de uitspraak van de rechter van 14 juni inzake het weren van oude auto’s naast zich neer gaat leggen en beraad zich op verdere stappen. Echter, in afwachting van nieuwe maatregelen beboet de gemeente voorlopig benzine- en LPG-auto’s niet van vòòr 1992 die de milieuzone van Rotterdam in rijden.

De gemeente Rotterdam zet het gevecht tegen oude benzine en LPG-auto’s voort. D’66 wethouder Langenberg van duurzaamheid en mobiliteit, gaat in beroep tegen een recent vonnis, waarin de rechter oordeelde dat Rotterdam benzine en LPG-auto’s van voor juli 1992 toch tot de milieuzone moet toelaten. Hij legt zich niet neer bij de gerechtelijke uitspraak. Met de milieuzone, die sinds 1 januari 2016 van kracht is, wil Rotterdam de luchtkwaliteit in de stad verbeteren. Door oude benzine- en dieselauto’s uit de stad te houden, moet vooral de uitstoot van roet en stikstofoxiden verminderen.
Bezitters van klassieke auto’s zijn tegen het verbod in het geweer gekomen. Zij kregen onlangs deels gelijk van de rechtbank. In Rotterdam staan ongeveer 3500 benzineauto’s van vòòr 1 juli 1992 geregistreerd. Volgens de rechter moet Rotterdam de oude benzineauto’s, die ongeveer 11 procent uitmaken van de groep geweerde voertuigen toelaten omdat niet is aangetoond dat de bijdrage van deze auto’s aan de uitstoot groot genoeg is om de economische gevolgen te verantwoorden.
Volgens wethouder Langenberg zijn de oude benzineauto’s goed voor 20 procent van de afname van de stikstofoxide-uitstoot sinds de milieuzone van kracht is. Uit metingen blijkt dat de totale vermindering van de stikstofoxide-emissie uitkomt op 12 procent. De benzineauto’s zijn dus goed voor een afname van 2,4 procent. Deze bijdrage van de oude benzineauto’s kan in de visie van de gemeente Rotterdam niet worden gemist om de doelstellingen voor een betere luchtkwaliteit te behalen. De beroepsprocedure bij de Raad van State gaat zeker een jaar duren, daarom wil de gemeente een nieuw verkeersbesluit nemen waarin zal het verbod opnieuw worden opgenomen. ‘De stikstofoxide-uitstoot zal als gevolg van het ongedaan maken van de maatregel per direct weer toenemen. De gemeente is genoodzaakt om snel te handelen’, zo zegt D’66 wethouder Langenberg in een brief aan de gemeenteraad.

Lees hier het laatste persbericht van de gemeente Rotterdam.

 

 

Loading…
Loading…

Bienvenue