Select your language

Problemen met nieuw logo Citroën

Van de online redactie

Het nieuwe logo van Citroën is nog geen drie maanden oud en staat nu al ter discussie. De Chinese fabrikant van luxe autobussen Xiamen Golden Dragon Bus gebruikt een merkteken dat nagenoeg identiek is aan het nieuwe logo van Citroen: twee chevrons, afgebeeld in een cirkel en ovaal.

Citroën heeft de afgelopen eeuw regelmatig het merklogo veranderd. Intussen is dit het tiende beeldmerk. Qua vormgeving lijkt het nieuwe embleem veel op het origineel uit 1919. Het Chinese logo lijkt erg veel op het nieuwe Citroën-logo.

Het lijkt voor de hand te liggen dat de Chinezen hebben weer eens wat gekopieerd hebben. Maar zij zijn van mening dat het tegendeel het geval is. Het probleem voor Citroën is dat Golden Dragon sinds 2010 ook een Europese merkregistratie heeft voor haar logo. Het heeft daarmee juridisch gezien de oudste rechten, omdat volgens Europese wetgeving Citroën kennelijk geen rechten meer heeft op de logo’s van 1919, 1922 en 1936, die erg veel lijken op het nieuwe embleem.

Met een Europese merkregistratie uit 2010 bezitten de Chinezen op papier de oudste rechten. Daarmee kunnen ze in principe het Franse autobedrijf dwingen om alsnog een ander logo te kiezen, althans eentje zonder het ovaal.
Citroën beroept zich op het gegeven dat Golden Dragon het beeldmerk in Europa de afgelopen vijf jaar niet gebruikt heeft. De wetgeving aangaande copyrights werkt namelijk via het use it or lose it-principe. Dit werkt twee kanten op: als je een beeldmerk een bepaalde periode niet gebruikt, verlies je de rechten erop. Als je toestaat dat een andere partij iets wat op jouw beeldmerk lijkt gebruikt en daar geen bezwaar tegen maakt, kan je de rechten ook verliezen. De Chinezen zeggen dat de lezing van Citroën niet klopt en hebben het merkteken wel degelijk gebruikt in Europa. Hiervoor hebben ze naar verluidt ook het nodige bewijsmateriaal aangevoerd.
De Franse automobielfabrikant wist van de problemen met dit logo. Het juridische getouwtrek loopt al sinds 2021. Maar Citroën heeft het nieuwe logo toch doorgezet: Citroën gebruikt het nieuwe logo al drie maanden. In het slechtste geval moet Citroën het logo toch aanpassen. Een andere mogelijkheid is een grote som euro’s overmaken aan de Chinezen om de rechten op het logo weer te verkrijgen.

Loading…
Loading…

Bienvenue