Select your language

Participatie

We gaan ons als club presenteren op de Nationale Oldtimerdag in Lelystad op 18 juni. De organisatie heeft ons een plek gegund waar we zes DS’en kunnen laten zien. Doel is om een doorsnede te laten zien van de DS door de tijd. Maar, wie heeft een specifieke DS en wil die auto op die dag laten zien? Daarvoor is een oproep op onze website en Facebook geplaatst die veel meer respons opleverde dan we hoopten. We konden zelfs kiezen maar helaas ook een aantal DS-rijders teleur moeten stellen. Maar, er zijn meer evenementen waar we zeker een beroep op hen willen doen. Het is mooi om de passie te zien die onder de DS-rijders leeft die hun auto voor dit soort doeleinden ter beschikking willen stellen.

Wat we als bestuur hiermee ook hebben geleerd is dat we geen toegankelijk bestand hebben waarin we leden of hun auto’s gericht kunnen zoeken. Om maar eens een fictief voorbeeld te noemen: een filmproductiebedrijf maakt een speelfilm die zich afspeelt begin jaren 70 en zoekt DS’en om als model te figureren. De producent zoekt auto’s met een lichte kleurstelling, bijvoorbeeld Beige Albatros (AC087). Want dat is de modekleur uit die jaren. Dus willen wij weten hoeveel Beige Albatros DS21’s er binnen de club zijn, om vervolgens eigenaren te benaderen met de vraag of zij aan zo’n project willen meedoen. Nu plaatsen we oproepen op de website en de sociale media. Kortom, we willen jullie graag op andere manieren bereiken en gerichter kunnen benaderen.

In besturen van vorig jaar oktober heb ik al aangegeven dat we hiermee aan de slag zouden gaan. Intussen zijn we een project gestart om een Customer Relation Management (CRM) pakket te zoeken. Met zo’n pakket kunnen we effectief bovenstaande vragen beantwoorden. We willen een actueel en toegankelijk overzicht van ons wagenpark krijgen. Daarnaast willen we sneller en effectiever met jullie als leden kunnen communiceren. Een dergelijk pakket biedt ook mogelijkheden voor DS-clubleden onderling om met elkaar contact te leggen. Dat kan één op één of in groepen, denk bijvoorbeeld aan alle DS-rijders in een stad. We leren ook beter wie onze leden zijn en waar jullie interesses liggen.

Het is een hele zoektocht en ik ben dankbaar dat Gerhard Scheltens ons bij dit project ondersteunt. Zijn IT-kennis is daarbij van essentieel belang om uiteindelijk tot de juiste keuze te komen. Het project loopt al even en we maken goede vorderingen. Het wordt ons steeds duidelijker waar een CRM-pakket aan moet voldoen.

We zullen dit ook aan de orde stellen bij de aanstaande algemene ledenvergadering op 14 mei. Een CRM-pakket heeft naast financiële verplichtingen ook consequenties voor data-toegang en hoe we daar als club mee om dienen te gaan. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG bepaalt wat we wel en niet kunnen doen.

Zodra we tot een finale keuze en implementatie gaan komen dan wordt jullie inbreng van groot belang, maar daarover in een later stadium meer. Uiteindelijk moeten jullie als lid het nut zien van een CRM-pakket en dat ons helpt de club verder te ontwikkelen.

Corstiaan Sonneveld, voorzitter

Loading…
Loading…

Bienvenue