Select your language

Oproep aan leden opgave juist e-mailadres

Het is gebleken dat wij van een groot aantal leden geen (juist) e-mailadres (meer) hebben. Vandaar de oproep aan onze leden om (ook al heeft u in het verleden uw e-mailadres al eens opgegeven) uw juiste e-mailadres te bevestigen, of op te geven bij het secretariaat, zodat wij ook in dat opzicht ons ledenbestand weer up-to-date kunnen brengen.
Stuurt u daarom s.v.p. een e-mailbericht met daarin uw naam en adres aan de ledenadministratie: ledenadministratie@citroeniddsclub.nl
Loading…
Loading…

Bienvenue