Select your language

Corstiaan Sonneveld nieuwe voorzitter

Foto Arthur Kerkhoff

Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering van zaterdag 21 mei 2022 ben ik als voorzitter van onze club gekozen. Het vertrouwen dat jullie in mij stellen vervult mij met een zekere nederigheid en bescheidenheid omdat ik nog maar kort actief ben binnen de vereniging. Het zal een uitdaging worden om invulling te geven aan het voorzitterschap omdat ik uit de vele gesprekken die ik heb gevoerd met leden een beeld van de club heb gekregen dat enerzijds een enthousiaste groep mensen laat zien met passie voor de Citroën DS. Anderzijds heeft dat diezelfde leden er niet van weerhouden om te vertellen waar het verbeterd kan worden in de club.

Hoe ga ik dit invullen?

Hoe ik aankijk tegen mijn taak als voorzitter is in twee aspecten op te delen. Eén kant van dat plaatje is hoe ik aankijk tegen het vervullen van deze functie. Daarbij vind ik een principe van wederzijds vertrouwen, transparantie, begrip voor elkaar en dat ‘mijn deur altijd open staat’ belangrijk. Vertrouwen vormt de basis van een bloeiende vereniging. We zijn allemaal lid van dezelfde club met dezelfde belangen. Dat werkt uitsluitend als dat op basis van vertrouwen gebeurt en we elkaar het licht in de ogen gunnen. We zijn ondanks onze gemeenschappelijke passie heel verschillend en daar moet plaats voor zijn binnen de club. Iedereen moet zich welkom en thuis voelen bij ons. Transparantie is belangrijk omdat het voor eenieder duidelijk moet zijn wat er gedaan wordt binnen de club. Daar past geen eilandjescultuur en zaken voor jezelf houden. We doen het voor elkaar en met elkaar, zo kunnen we ook profiteren van elkaars kennis en enthousiasme. Open communicatie hoort daar wat mij betreft onlosmakelijk bij. Ik vind dat ik mij toegankelijk moet opstellen naar jullie, de leden en open moet staan voor aanbevelingen, kritiek en ideeën. Zo lang we met elkaar in gesprek zijn en blijven kan het alleen maar beter worden in de club.

Het andere aspect is wat er binnen de club gedaan kan en moet worden om voorbereid te zijn op een gezonde toekomst voor de club. Dat is nog niet zo makkelijk in een vereniging van 2300 leden waarvan een groot deel zich niet of nauwelijks laat horen. Het is duidelijk dat veel leden van mening zijn dat de afstand tussen bestuur en de club te groot is. Leden weten niet wat het bestuur doet en dat vraagt om meer transparantie. We moeten ons ook voorbereiden op een veranderend speelveld. De gemiddelde leeftijd van de leden neemt toe, het ledenaantal loopt daardoor terug, milieuwetgeving gaat in toenemende mate onze hobby beïnvloeden en het vervallen van de apk-keuring kan invloed hebben op de veiligheid van onze DS. Zo zijn er nog wel meer zaken waaraan gewerkt kan worden. Overigens, alles wat we gaan bedenken zal niet van vandaag op morgen klaar zijn. Gelukkig is onze club gebouwd op een solide basis van regio’s en commissies en gezamenlijk gaan we dat varkentje wassen. Daarbij kan ik rekenen op mijn medebestuurders. Hans Bohlmeijer als organisator van evenementen en kenner van de cultuur binnen de club. Willem Krijgsman met al zijn ervaring zal het secretariaat op zich nemen. Hij heeft deze functie al eerder bekleed. Frank Brunnekreeft geeft met veel elan inhoud aan de functie van penningmeester. De DS-club bevindt zich uiteraard in ook in een maatschappelijk speelveld en daarvoor hebben we Richard Schmüll die onze belangen met verve vertegenwoordigt bij externe partijen.

Als algemene ledenvergadering hebben jullie mij met een interessante taak belast. Mijn doelstelling is dat de club er over vier jaar beter voor moet staan dan nu het geval is. Het is een taak waar ik met veel energie en enthousiasme aan ga beginnen. Ik dank jullie voor het vertrouwen. Het is nu aan mij om dat waar te gaan maken. Voorlopig heb ik wat te doen.

Corstiaan Sonneveld, voorzitter

Loading…
Loading…

Bienvenue