Select your language

Update: Milieuzones in Europa

In sommige landen zijn milieuzones ingesteld, die moeten zorgen voor een betere luchtkwaliteit. Om in zo’n milieuzone te mogen rijden moet je voertuig aan bepaalde voorwaarden voldoen en in veel gevallen voorzien zijn van een vignet of milieusticker. Het verdient de voorkeur om grote steden in heel Europa te mijden. Duitsland vormt een positieve uitzondering; hier mogen klassieke auto’s overal rijden. Soms mogen binnenlandse oldtimers op plekken rijden, waar dat voor de buitenlandse oude auto’s weer niet toegestaan is. Kortom: het is waar het gaat om klassieke voertuigen en milieuzones een onoverzichtelijk rommeltje in Europa.

Tip

Via de website Green-Zones.eu kun je een app op je smartphone zetten. De Green Zones app helpt je om dingen bij te houden. Met meer dan 200 milieuzones in Europa heb je alles in één oogopslag. Waar zijn er rijverboden? Ben ik getroffen? Wanneer kan ik binnenrijden en wanneer niet? Wat voor boetes moet ik betalen? Zit mijn hotel in een lage-emissiezone? Waar kan ik nog met mijn oude auto naar binnen rijden? Hoe is de luchtkwaliteit in mijn stad? Dit alles en nog veel meer is te zien in de Green Zones app, gepersonaliseerd voor uw voertuig.

Frankrijk

In sommige Franse stadscentra en departementen heb je een milieusticker nodig als je er wilt rijden. In principe kunnen alle Franse steden en departementen een milieuzone instellen, permanent of tijdelijk als er ernstige luchtvervuiling wordt gemeten.

Welke milieusticker heb ik nodig?
Er zijn stickers in zes categorieën. De categorie wordt bepaald door het type voertuig (auto, motor, bromfiets, vrachtwagen), de mate van CO₂-uitstoot (Euronorm) en de leeftijd van het voertuig.

Welke classificatie heeft mijn voertuig?
Om te weten welke kleur milieusticker je nodig hebt voor jouw voertuig moet je weten in welke classificatie jouw voertuig valt. Dit kun je bekijken door op ovi.rdw.nl je kentekengegevens in te vullen of op certificat-air.gouv.fr onder Connaître mon classement/Determining my classification.

Wat is een tijdelijke milieuzone (ZPA)?
In een tijdelijke milieuzone (zone de protection de l’air, ZPA) of een tijdelijke departementale milieuzone (zone de protection de l’air departementale, ZPAd) is een geldige milieusticker alleen vereist in geval van (langdurige) extreme luchtvervuiling (pic de pollution).
De lokale autoriteiten bepalen zelf de criteria van de lage-emissiezone (zone à faibles émissions, ZFE of zone à faibles émissions mobilité, ZFE-m), de omvang, de betreffende voertuigcategorieën (milieusticker), de duur, de uitbreiding van de regels op termijn en de uitzonderingen.

Hoe bestel ik een milieusticker?
Je bestelt de milieusticker via de officiële website certificat-air.gouv.fr . Ter plaatse kopen of bestellen per post is niet mogelijk.

Geen vrijstelling voor oldtimers
Vrijstelling kan alleen worden verkregen voor in Frankrijk geregistreerde voertuigen van ten minste 30 jaar oud met de aantekening op het kentekenbewijs véhicule de collection. In het buitenland geregistreerde voertuigen komen niet in aanmerking voor vrijstelling.

Kun je voor een Citroën DS een milieusticker krijgen?

Ja, mits hij op LPG rijdt. Bij het aanvragen van de sticker voer je bij Add a vehicle/Voertuig toevoegen/Ajouter un véhicule de voertuiggegevens in met bij type of fuel/brandstofsoort/carburant uiteraard LPG. Een probleem is echter dat bij de aanvraag het bouwjaar min of meer roet in het eten gooit. Is de  auto van vóór 1997 en word je daardoor de toegang ontzegd, terwijl de paarse sticker voor LPG juist ongeacht het bouwjaar is. Het advies is in dit specifieke geval uiteraard te kiezen voor de brandstofsoort lpg maar te kiezen voor een bouwjaar van ná 1997. Dat is ook in een eerder voorkomend geval het advies geweest van de betreffende Franse instantie. Het is dus min of meer een fout in de aanvraag procedure die op deze wijze omzeild kan worden.

België

Een milieuzone wordt in België lage-emissiezone (LEZ, low emission zone) of zone de basses émissions (ZBE) genoemd. Je hoeft geen milieusticker voor België te kopen. Het kan wel zijn dat je met een bepaalde (vervuilende) auto zonder dagpas een stadsdeel van België niet in mag. Een milieuzone wordt in België lage-emissiezone (LEZ, low emission zone) of zone de basses émissions (ZBE) genoemd. De drie gewesten van België (Brussel, Vlaanderen en Wallonië) bepalen ieder afzonderlijk het beleid aangaande de milieuzones.

Wat zijn de milieuzones in België?

Brussel

Het gehele Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (19 gemeenten) valt onder de lage-emissiezone (LEZ). De Ring (R0) valt er niet onder, evenmin enkele toegangswegen tot de Ring of tot transitparkings. Voertuigen met een Belgisch of Nederlands kenteken hoeven niet vooraf geregistreerd te worden, voertuigen uit andere landen wel, zie lez.brussels/mytax. Op lez.brussels/mytax is na te gaan of je voertuig wel of niet aan de toelatingsnormen voldoet.

Welke voertuigen worden niet toegelaten in de milieuzone in Brussel?
Voertuigen op diesel zonder Euronorm of met Euro 1, 2, 3 en 4 en voertuigen op benzine, lpg en cng zonder Euronorm of met Euro 1. In 2025 zullen ook voertuigen op diesel met Euro 5 en voertuigen op benzine, lpg en cng met Euro 2 worden geweerd.

Zijn er vrijstellingen voor Brussel?
Ja, de LEZ van Brussel geldt tot 2025 niet voor bromfietsen, motoren en vrachtwagens (categorie N2 en N3). Voor voertuigen ouder dan dertig jaar, voertuigen aangepast voor gehandicapten, voertuigen op waterstof of elektriciteit, en campers kan een ontheffing worden aangevraagd.

Antwerpen

De hele Antwerpse binnenstad en Linkeroever is een lage-emissiezone (LEZ). De meest vervuilende auto’s mogen dit deel van de stad niet meer in. Voertuigen met een Belgisch of Nederlands kenteken hoeven niet vooraf geregistreerd te worden, voertuigen uit andere landen wel. Bekijk de uitzonderingen op slimnaarantwerpen.be/. Op lez.antwerpen.be is na te gaan of het voertuig wel of niet aan de toelatingsnormen voldoet.

Welke voertuigen worden niet toegelaten in de milieuzone in Antwerpen?
De maatregel geldt voor dieselvoertuigen die niet voldoen aan de Euro 5-emissienorm, voor voertuigen op benzine, aardgas of lpg die niet voldoen aan Euro 2. De euronorm (aangegeven met een cijfer 1 tot 6) staat op het kentekenbewijs van het voertuig. Hoe hoger het cijfer, hoe minder het voertuig vervuilt.

Zijn er vrijstellingen voor Antwerpen?
Ja, de LEZ van Antwerpen geldt niet voor bromfietsen en motoren. Automobilisten met een aangepaste auto en een gehandicaptenparkeerkaart zijn vrijgesteld, mits zij zich van tevoren hebben aangemeld. Zie slimnaarantwerpen.be. Deze registratie is geldig voor geheel Vlaanderen, niet voor Brussel en Wallonië.

Gent

Gent heeft een lage-emissiezone (LEZ) binnen de stadsring R40. Voertuigen met een Belgisch of Nederlands kenteken hoeven niet vooraf geregistreerd te worden, voertuigen uit andere landen wel. Op lez.stad.gent/nl/flows/controleertoegang is na te gaan of jouw voertuig in aanmerking komt voor gratis toegang in de LEZ of voor een dagpas of voor een andere regeling. De gegevens staan op het kentekenbewijs en zijn op te vragen via ovi.rdw.nl.

Naast de lage-emissiezone heeft Gent vijf autovrije gebieden. In bepaalde gevallen kan vergunning worden verleend om in een autovrije zone te rijden, onder meer voor bezoek aan een bewoner of hotel in de zone en voor vervoer van minder mobiele personen. Kijk voor uitgebreide informatie op stad.gent/nl/.

Welke voertuigen worden niet toegelaten in de milieuzone in Gent?
Op lez.stad.gent/controleertoegang is na te gaan of het voertuig in aanmerking komt voor gratis toegang in de LEZ of voor een dagpas of voor een andere regeling. De gegevens staan op het kentekenbewijs en zijn op te vragen via ovi.rdw.nl.

De maatregel geldt voor dieselvoertuigen die niet voldoen aan de Euro 5-emissienorm, voor voertuigen op benzine, aardgas of lpg die niet voldoen aan Euro 2. De euronorm (aangegeven met een cijfer 1 tot 6) staat op het kentekenbewijs van het voertuig. Hoe hoger het cijfer, hoe minder het voertuig vervuilt.

Zijn er vrijstellingen voor Gent?
Ja, de LEZ van Gent geldt niet voor bromfietsen en motoren. Automobilisten met een aangepaste auto en een gehandicaptenparkeerkaart zijn vrijgesteld, mits zij zich van tevoren hebben aangemeld via lez.stad.gent.

Wallonië

Het plan was een lage-emissiezone (zone de basses émissions; ZBE) per 1 januari 2023 in te voeren in geheel Wallonië. Dat plan is op de lange baan geschoven. Invoering is niet te verwachten voor 2025. Waalse gemeenten kunnen zelf besluiten al eerder een lage-emissiezone in te voeren. Daarvan is tot nu toe alleen sprake van in Namen en Eupen, nadere informatie ontbreekt nog. Oldtimers met Belgisch kenteken mogen wel gewoon de milieuzone in en met auto’s die niet aan de eisen voldoen. Je mag in de zone maximaal 3.000 kilometer per jaar rijden.

Vrijstelling voor oldtimers
Voor Brussel, Antwerpen en Gent moet een dagpas voorafgaand aan je bezoek aangevraagd worden. De regels verschillen per stad; de kosten ook. Ook de boetes verschillen per stad. Antwerpen hanteert een tarief van €150,-. Informeer op de websites van de steden voor vrijstelling/dagpas.

Duitsland

In Duitsland hebben veel steden een milieuzone waar een milieusticker verplicht is. Daarnaast kunnen steden voor bepaalde straten of wijken een dieselverbod of een diesel- en benzineverbod (verbod op bepaalde diesel- of benzinevoertuigen) instellen.

Klassieke auto’s vrijgesteld
Oldtimers met een Duits historisch kenteken en oldtimers met een buitenlands kenteken hoeven geen milieusticker te hebben. Een oldtimer is volgens de Duitse regels ouder dan 30 jaar en moet in goede staat van onderhoud verkeren.

Italië

Veel Italiaanse steden hebben een verkeersluwe zone ingesteld, de zogenaamde Zona a Traffico Limitato (ZTL). Per stad of streek kunnen de regels verschillen. Kijk onder deze link voor meer details.

Het systeem in Italië is een stuk complexer dan in bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk. Veel steden in Italië hebben een milieuzone (ZTL) ingesteld. De milieuzone geldt in sommige gevallen voor het hele (historische) centrum. Om hier te mogen rijden met je eigen auto heb je een vergunning nodig. Die krijg je helaas niet zomaar. Het is beter  buiten het centrum te parkeren. Dan weet je zeker dat je later geen bekeuring op je deurmat aantreft. Op deze site kun je checken of voor de stad waar je naartoe wilt een milieuzone is. De website is weliswaar in het Italiaans maar toch bruikbaar voor ons Nederlanders. Selecteer onder Regione eerst de regio (dropdownmenu) en vervolgens onder Città de stad. Je krijgt dan een overzichtelijk kaartje te zien. Klik hier voor een voorbeeld van Ravenna. Overigens wordt in de Italiaanse steden wel met grote borden (“zona traffico limitato”) duidelijk gemaakt waar een milieuzone begint.

Groot-Britannië

Een stad als Londen kun je beter mijden met een klassieke auto.

Ter beperking van de verkeersdrukte en de milieuvervuiling heeft Londen een verkeersdruktezone en twee milieuzones ingesteld, bekijk hier een kaartje.

In de Congestion Charge Zone (CCZ, verkeersdruktezone) wordt een congestion charge (verkeersdruktebelasting, spitstaks) geheven, ma-vr 7 -18 uur, za en zo 12 -18 uur, uitgezonderd 25 december – 1 januari. De verkeersdrukte zone valt binnen de cirkel Marelybone Road, Finsbury, Tower Bridge, Elephant & Castle, Victoria Station en Mayfair.

In de Low Emission Zone (LEZ, lage-emissiezone, milieuzone) wordt een LEZ charge (milieubelasting) geheven, het gehele jaar door. De lage-emissiezone valt in het uitgestrektere gebied Groot-Londen.

In de Ultra Low Emission Zone (ULEZ, ultralage-emissiezone) wordt een ULEZ charge (milieubelasting) geheven, het gehele jaar door, uitgezonderd eerste kerstdag (25 december). De ultra lage-emissiezone omvat alle gebieden binnen de Noord- en Zuidring. De wegen North Circular (A406) en de South Circular (A205) liggen niet in de zone. Let op: de ULEZ zone wordt vanaf 23 augustus 2023 uitgebreid over alle stadsdelen in Londen. 

Engeland

In een aantal Engelse steden is een schoneluchtzone (clean air zone; CAZ) van kracht, een combinatie van milieuzone en tol. Controleer op gov.uk/clean-air-zones of je moet betalen in de schoneluchtzone. Onder meer de volgende steden hebben een CAZ:

Daarnaast staan er voor een aantal steden schoneluchtzones gepland, deze zijn voor zover bij ons bekend nog niet ingevoerd:

Schotland

Vier Schotse steden zijn bezig een milieuzone (low emission zone; lage-emissiezone; LEZ) in te stellen.

  • Aberdeen heeft op 30 mei 2022 een milieuzone ingevoerd met een tweejarige gewenningsperiode zonder boeteoplegging: In juni 2024 wordt de zone volledig van kracht. Zie voor meer informatie: aberdeencity.gov.uk.
  • Dundee heeft op 30 mei 2022 een milieuzone ingevoerd met een tweejarige gewenningsperiode zonder boeteoplegging. 30 mei 2024 wordt de zone volledig van kracht. Zie voor meer informatie: dundeecity.gov.uk/lez.
  • Edinburgh heeft op 31 mei 2022 een milieuzone ingevoerd met een tweejarige gewenningsperiode zonder boeteoplegging. 1 juni 2024 wordt de zone volledig van kracht. Zie voor meer informatie: edinburgh.gov.uk/lowemissionzone.
  • Glasgow heeft de eerste fase van invoering al afgerond en in 2019 een milieuzone voor lokale bussen ingesteld. Met ingang van 1 juli 2023 zal de zone voor alle voertuigcategorieën gelden. Zie voor meer informatie: glasgow.gov.uk/LEZ.
  • Zie voor meer informatie over milieuzones in Schotland lowemissionzones.scot.

Noord-Ierland en Wales
Voor zover bekend zijn er in Noord-Ierland en Wales geen plannen tot invoering van milieuzones.

Spanje

In een aantal Spaanse steden bestaan er milieuzones. In sommige zones mag je alleen met een sticker rijden, in andere zones mag dat helemaal niet. De bekendste steden, Madrid en Barcelona, hebben inmiddels een lage-emissiezone waar je alleen mag komen als je voertuig een geldige milieusticker heeft. Voor Spanjaarden is de regelgeving duidelijk, voor buitenlanders helaas minder. Als je met je voertuig in Barcelona of Madrid rijdt, let dan goed op of je een milieuzone inrijdt. Dit wordt aangegeven met borden. Veelgestelde vragen daarover kun je hier lezen.

  • Milieuzones worden aangeduid met borden met de tekst Area de prioridad residencial. Naast het milieu denkt de overheid hiermee ook aan de inwoners. Dankzij deze regel is het aantal auto’s in binnensteden flink gedaald.
  • Met behulp van camera’s wordt er gecontroleerd of de zones autovrij blijven. Wie in overtreding is, kan een boete verwachten.
  • Madrid is zo’n stad waar je een boete riskeert als je toch met je auto een aangegeven gebied in het centrum binnenrijdt. Hiervoor krijgen alleen vergunningshouders vrijstelling. Je herkent de milieuzone aan de borden met de naam Madrid Central.
  • De tweede stad van het land, Barcelona, is één grote milieuzone. Zo behoeft ieder type voertuig (bijv. hybride, diesel, benzine) een bepaalde sticker om de stad in te rijden. De milieuzones worden aangeduid met borden waarop Zona Baixes Emissiones staat. Lees er meer over op deze Engelstalige site.
  • Er zijn vier soorten milieustickers: blauw, groen-blauw, groen en geel. Om buitenlandse voertuigen toegang te geven tot lage-emissiezones, heeft Barcelona een handige online registratie ingevoerd. Meer informatie of gelijk je voertuig registreren? Dat kan hier. Afhankelijk van de norm waar je voertuig aan voldoet, krijg je continue toegang of krijg je de mogelijkheid om tot 10 dagkaarten kopen voor toegang.

Zwitserland

De situatie in Zwitserland is enigszins vergelijkbaar met die in Spanje. Een aantal gemeenten heeft een milieuzone. Om die binnen te mogen rijden heb je een sticker nodig. Gelukkig voldoet dan ook de Franse sticker. Los van milieuzones heb je in Zwitserland, net als in Oostenrijk, een vignet nodig.

Loading…
Loading…

Bienvenue