Select your language

Besturen mei 2019

Twee zaken deze keer:

Ten eerste wil ik even kort stilstaan bij het bericht dat Directeur PR Van Citroen Nederland Anne Lobbes sinds 1 april 2019 de functie van Directeur Marketing Communicatie voor Citroën bekleedt. De afgelopen paar jaar mocht ik vanuit het relatiebeheer van de CitroënID/DS Club Nederland regelmatig contact met haar hebben en deze contacten waren buitengewoon prettig. Naast het zakelijke heeft Anne ook veel oog voor het persoonlijke in de gesprekken. Waar wij elkaar goed in konden vinden was het onderwerp: verbinden. Hoe kunnen wij als liefhebbers van de oer-DS een verbinding leggen met de huidige DS.
Een mooi middel bleek de workshop 10.000 km beurt te zijn. De DS-club kan gebruik maken van de garage- faciliteiten van een moderne DS-Salon en de klanten van de Salon, de eigenaren van een moderne DS worden in de gelegenheid gesteld om (met een kopje koffie) kennis te maken met de wondere wereld van de klassieke DS.

Ik wil haar namens de Citroën ID/DS Club Nederland heel hartelijk danken voor het prettige contact en wens haar heel veel succes in haar nieuwe functie bij Marketing Communicatie Citroën. Met de liefde van Anne voor de rijke historie van het mooie merk Citroën zit het wel goed: onlangs heeft ze zelf een fraaie Citroën Dyane aangeschaft!

Ten tweede, dat dit een jaar van jubilea is, is inmiddels wel bekend. De aftrap van dit ‘jubeljaar’ was een Nieuwjaarsborrel in het schitterende gebouw van Beeld en Geluid in Hilversum. Een passende locatie voor een veertig jarige club van een merk dat honderd jaar bestaat! Onlangs nog het voorjaarsevenement van onze club op een nog bijzonderder locatie: De tuinen van paleis Het Loo. Welke club heeft dat? Wij realiseren ons niet altijd hoe goed onze club georganiseerd is, mede dank zij vele vrijwilligers en het grote aantal leden. Immers daardoor komt er ook een aanzienlijk bedrag per jaar binnen waarmee we een prachtig magazijn (plus inhoud), een technische ruimte (Espace Technique) les- en vergaderlocatie ’s et cetera in de benen houden. Daarnaast kan de club bogen op een prachtig clubblad en een dito website. Kortom eigenlijk niets aan de hand zou je zeggen. Maar toch zijn er wel wat wolkjes aan de klassiekerhemel. Ik wil de feestvreugde niet al te veel bederven maar er zijn een aantal uitdagingen voor de toekomst zoals:

  • de brandstofvoorziening van ethanolvrije brandstoffen.
  • problemen met de toelating tot milieuzones, niet eens zozeer in Nederland maar vooral in het buitenland
  • vergrijzing van het ledenbestand.

Dit laatste kan een probleem worden. Immers, het voorzieningenniveau van onze club valt en staat met het aantal leden. Voorlopig gaat het nog goed maar wij mogen niet onder een kritische grens zakken. Dan lukt het namelijk niet meer om alle zaken zoals wij die nu kennen te blijven doen. Een van de zaken waar ik mij nu in het kader van bovenstaande mee bezig houd is het contacten leggen met andere ID/DS-clubs in landen om ons heen. Om te kijken in hoeverre wij elkaar kunnen versterken en aanvullen. Ook dit is een manier om met een krimpend aantal leden om te gaan, naast natuurlijk jongeren te interesseren voor onze bijzondere auto en club.

Heb je zelf nog ideeën of suggesties? Mail me dan: (relaties@citroeniddsclub.nl).

Met hartelijke groet, Richard Schmüll

Loading…
Loading…

Bienvenue