Select your language

Geen parkeervergunning voor oude auto’s in Amsterdam

Amsterdammers krijgen vanaf het najaar 2016 geen nieuwe parkeervergunning voor een oude auto. Wie al een vergunning heeft voor een oude auto mag die overigens wel houden.

De regeling voor oudere bestelwagens en personenauto’s geldt voor benzineauto’s van voor juli 1992 en voor diesels die ouder zijn dan 2005. Het is één van de maatregelen waarmee wethouder Choho van Duurzaamheid de luchtverontreiniging in de stad wil terugdringen. Dat meldt Het Parool.
Choho wil zo ontmoedigen dat Amsterdammers een sterk vervuilende auto aanschaffen. Inwoners die al zo’n oudere auto hebben hun parkeervergunning alsnog afnemen, blijkt juridisch te ingewikkeld. Die mogen ze houden tot ze een andere te oude auto kopen of om een andere reden hun registratie aanpassen. Ook wie al op de wachtlijst staat met een oudere auto, krijgt de parkeervergunning toch.
Uit berekeningen door TNO volgt dat zonder de uitsterfregeling 804 oudere auto’s in 2017 een parkeervergunning hadden gekregen, zo’n zeven procent van de nieuwe vergunningen. Daarmee is de impact op de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht ‘zeer beperkt’ te noemen. En het effect op de hoeveelheid fijnstof is zelfs verwaarloosbaar klein. Daar staat tegenover dat er aanmerkelijk minder roet in de lucht komt, acht procent van de uitstoot binnen de stad zelf. In totaal zijn er nu ruim tienduizend parkeervergunningen afgegeven voor auto’s waarvoor dat straks niet meer kan.

 

 

Loading…
Loading…

Bienvenue