Select your language

La Bombe Citroën 06/22

Nr. 420/juni 2022

Editorial: cabrio’s en ambulances

Dit is alweer het laatste nummer voor de zomervakantie. In de maanden juli en augustus verschijnt La Bombe Citroën namelijk niet en mogen wij als redactie ons twee maanden ergens anders of zelfs nergens mee bezig houden. Op 1 september ligt het volgende nummer weer op de mat. De levering van de april- en mei-uitgave liep wat vertraging op waardoor jullie soms meer dan een week later dan gepland het ingesealde clubblad op de mat aantroffen. Fijn dat jullie geduldig waren. Wij verontschuldigen ons voor het lange wachten en gaan de logistiek beter in de gaten houden.
Dit zomernummer heeft zomerse onderwerpen zoals een vergelijkende test met een DS21 en een Mercedes 250 SE. Allebei cabrio’s. Hoe zonnig wil je het hebben? Deze test is door de Mercedes-Benz club Nederland uitgevoerd en eerder beschreven in hun clubblad De Zilverster. Graag bedank ik onze Mercedes-vrienden hartelijk voor het delen van dit fraaie artikel. Ook komt de ambulance als DS-exoot ruimschoots aan bod in dit juninummer. Dat heeft niks met de zomer te maken, maar is daarom niet minder interessant. Ambulance-coördinator Viktor Benschop doet een oproep om de ambulance van dokter Corrie binnen de club te behouden. Op het moment van schrijven moet de ALV nog plaatsvinden. Het bestuursbericht van Corstiaan Sonneveld plaatsen we op voorhand; we gaan mee met de aanname dat onze club hem als voorzitter kiest (noot van de online redactie: het bestuursbericht is hier al te lezen). Met ‘vakantieschaamte’ als maatschappelijk thema uitgevoerd in prachtige fotografie voor de coverserie ronden we de inhoud af.
We wensen jullie allemaal een fijne zomer. Ga lekker met de DS op reis, is ons advies!

De redactie

Besturen: een nieuwe wind

Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering ben ik als voorzitter van onze club gekozen. Het vertrouwen dat jullie in mij stellen vervult mij met een zekere nederigheid en bescheidenheid omdat ik nog maar kort actief ben binnen de vereniging. Het zal een uitdaging worden om invulling te geven aan het voorzitterschap omdat ik uit de vele gesprekken die ik heb gevoerd met leden een beeld van de club heb gekregen dat enerzijds een enthousiaste groep mensen laat zien met passie voor de Citroën DS. Anderzijds heeft dat diezelfde leden er niet van weerhouden om te vertellen waar het verbeterd kan worden in de club.

Full House in Tull en ‘t Waal

Het lijkt wel de zoete inval begin april. Ons clubgebouw gonst van de activiteit. Een cursus, een sleuteldag, het magazijn open en voorbereiden voor het voorjaarsevenement. In de Salon verzorgt Dago Langen de cursus Technique. Tien deelnemers luisteren geboeid naar zijn technische verhaal en beantwoorden als vlijtige studenten keurig zijn vragen. De deelnemers zijn enthousiast, dat is gedurende de pauzes goed te merken aan hun verhalen. Ze vertrekken pas tegen vijven, een goede aanwijzing dat het interessant is geweest en de stemming goed.

Zonnige wensdromen: Mercedes-Benz 250 SE Cabriolet en DS Cabriolet

De zomer staat voor de deur. En dat is het seizoen dat u de berijders van deze schoonheden, waar en wanneer u ze ook maar tegenkomt, vast gaat benijden. En terecht, want heel veel mooier wordt het niet. En heel veel exclusiever ook niet, want van de Mercedes-Benz 250 SE Cabriolet en Coupé (W 111) zijn tussen 1965 en 1967 in totaal 6.213 exemplaren gebouwd. Samen met de latere (1967-1971) 280 SE- en 280 SE 3.5 Cabriolet en Coupé stopte de teller al bij 16.002 exemplaren. Nog niet de helft daarvan was een cabriolet.

Nieuw op de Salon van 1958: de ID Break

De oudste mondiale automobiel show is de ‘Salon de l’Automobile’ in Parijs. De eerste editie was in 1898. In dit jaar vindt de ‘Salon de l’Automobile’ plaats van van 17 tot en met 23 oktober. Tijdens de show in oktober 1958 introduceerde Citroën daar de befaamde ID Break onder de slogan: ‘Citroën van prestige-auto tot nutsvoorziening’.

 

Loading…
Loading…

Bienvenue