Select your language

Besturen 04/24

Podcast

Op 1 april gaat de eerste podcast van onze club live. Je kunt hier naar de eerste aflevering gaan. Het is een experiment om te kijken of we een nieuwe doelgroep kunnen interesseren voor onze passie: la Déesse.

Het is een initiatief van Hans Groenhuijsen en het bestuur ondersteunt dit van harte. We gaan dit jaar kijken of we met de podcast een goed bereik kunnen ontwikkelen. Vandaar dat we de podcast promoten in dit blad, op de site en op sociale media.

Wil dit kunnen slagen is een zekere verschijningsfrequentie vereist om luisteraars te binden. Wij hebben gekozen voor eenmaal in de veertien dagen. Om dat te kunnen doen hebben we naast Hans enthousiaste leden nodig die ondersteuning kunnen bieden door te helpen met onderwerpen. Vind je dit leuk meld je dan aan bij de secretaris Willem Krijgsman (secretaris@citroeniddsclub.nl), bij Hans Groenhuijsen (hans@hansgroenhuijsen.nl) of bij mij (voorzitter@citroeniddsclub.nl).

Huishoudelijk reglement

Na de vaststelling van de statuten is hard gewerkt aan een nieuw huishoudelijk reglement (HHR). De eerste opzet is inmiddels aan ACV-leden voor commentaar voorgelegd. De opmerkingen die we daarop gekregen hebben, hebben we als bestuur tegen het licht gehouden. Het waren veel kanttekeningen die vroegen om een verdere detaillering van het reglement. Daarop hebben wij ervoor gekozen het reglement juist te versimpelen.

Uitgangspunt is dat de algemene leden vergadering (ALV) ons hoogste orgaan is en dat het bestuur verantwoordelijk is voor het gehele handelen van de vereniging. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) heeft de bestuursverantwoordelijkheid nog eens extra aangescherpt. Vandaar dat we in het nieuwe conceptregelement voor gekozen hebben, dat er commissies zijn (en dus ook regio’s), die door het bestuur zijn ingesteld en handelen op basis van een overeenkomst dit het bestuur met de afzonderlijke commissie opstelt. De uitkomst wordt uiteraard ter kennis van de ALV gebracht. Het is immers zo dat de basis van onze vereniging de commissies/regio’s zijn. ‘De Club Beweegt Zichzelf’! is het motto dat ik graag uitdraag voor onze vereniging. Als bestuur, maar ook als ALV, moeten we niet gaan bepalen wat de commissies doen in het belang van de vereniging, we moeten er wel verantwoordelijkheid voor kunnen dragen. Dit omdat het bestuur zelfs persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden voor het handelen van de vereniging en dus ook het handelen van alle commissies.

Op 26 mei aanstaande is er weer een ALV. Zoals afgesproken in de vorige ALV van december 2023 consulteren we daar de leden over de opzet van het HHR. Wellicht is het zelfs mogelijk het daar vast te stellen en anders ligt het in de volgende ALV voor. Dus wil je meepraten zet 26 mei 2024 in je agenda en praat mee over het HHR van onze vereniging.

Gerrit van Hofwegen,
voorzitter

Loading…
Loading…

Bienvenue