Select your language

Voorzitter legt functie neer

Chris Hulsbus

Aan het begin van dit jaar heeft onze voorzitter, Chris Hulsbus, het bestuur meegedeeld dat hij voornemens was om zijn bestuurswerkzaamheden voor de club in de loop van het jaar te beëindigen en om tijdens de algemene ledenvergadering van 16 mei a.s. afscheid te nemen. In verband met privéomstandigheden en een ziektegeval in zijn onmiddellijke omgeving heeft Chris deze week echter besloten dat hij er de voorkeur aan geeft om zijn werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken.

Chris heeft vele jaren enthousiast leiding gegeven aan de club en het bestuur dankt hem voor al zijn inspanningen.

Tot het moment dat er een nieuwe voorzitter is, neemt vice-voorzitter Hans Bohlmeijer de taken van Chris over.

 

Loading…
Loading…

Bienvenue