Select your language

Toertocht met BBQ

Op zondag 2 juni wordt de jaarlijkse barbecue weer gehouden op de boerderij van de familie Reins in Oud Vossemeer. Traditiegetrouw wordt er vooraf weer een toertocht van zo’n 2 á 2,5 uur gereden. De rit wordt op dit moment nog uitgezet maar gaat deels door West-Brabant en uiteraard door Tholen. Tijdens de rit brengen we ook nog een bezoek aan een aspergekwekerij. Verzamelen op 13:30 uur bij boerderij Henk Reins.

Adres: Familie Reins, Duivekeetseweg 6, 4698 PK Oud-Vossemeer.

Vanaf 17:00 uur kunnen we voldaan met nieuwe ervaringen en wetenswaardigheden van ons mooie Nederland ons tegoed doen aan de barbecue georganiseerd door de wereldberoemde Slagerij Slager uit St. Annaland. De slager levert deze keer ook stoelen en tafeltjes aan, welke opgesteld staan in het pop-up restaurant in de aardappelloods van Mariët. Hierbinnen mag natuurlijk niet gerookt worden in verband met milieu en brandgevaar.

We hopen op een grote deelname en ook een weerzien van de bezoekers van de technische avonden van de regio Zeeland die de afgelopen winter in groten getale kwamen opdraven.

Opgeven bij Jan van der Linden via mail regio-zeeland@citroeniddsclub.nl of via gsm 06 8176 5642. Vermeld ook eventuele dieetwensen of iets van dien aard en het aantal personen dat aanwezig zal zijn.

Prijs all-inclusive € 13,50. Kinderen € 5,00. Gelieve betaling overmaken op banknummer NL62ABNA0433986271 t.n.v. Citroën ID/DS club Zeeland. Onder vermelding van deelname BBQ Regio Zeeland 2019.

 

Loading…
Loading…

Bienvenue