Select your language

Technische avond: Demo-DS Motorproject & motorolie

Na de feestelijke nieuwjaarsreceptie in het Slot Oostende hopen we jullie weer te ontmoeten op de reguliere technische avond van 7 februari om 19:30 uur in de garage van Harry Hutjens aan de Middelburgse Straatweg 70 te Goes.

Na koffie en een toelichting op het programma gaan we verder met het ‘Demo-DS-motor project’. Eerst draait Piet de motor op z’n kop en bekijkt met ons de werking en de conditie van de krukas. Drijfstang- en krukasschalen zijn het gevoeligst voor slijtage. Je kunt die slijtage eenvoudig meten.
Daarna gaat de motor weer in de normale stand en lost hij de zuigers en zuigerveren. Gelet op de bevindingen bij de lekkagetest van vorige keer moet daar het een en ander aan mankeren.
Na de tweede ronde koffie neemt Jaap van Duyne ons mee in het wel en wee van de motorolie. Het liefst veel ‘wel’, weinig ‘wee’. Want een troep in het carter zoals te zien in het jam potje moet je in het carter van je motor niet hebben! Jaap vertelt over de functie van motorolie, de olie van vroeger , de motorolie voor de DS, multigrade-olie en verversen van motorolie en versnellingsbakolie. Eigenlijk is kennis van deze materie bij de DS-liefhebber van groot belang om je auto in goede conditie te (laten) houden.

De garage van Harry Hutjens is open vanaf 19:15 uur. We starten na de koffie, even na 19:30 uur.

Route naar Middelburgse Straatweg 70 te Goes
Te bereiken vanaf de A58:
-Neem afslag Goes, Zierikzee.
-Na 2km, bij de verkeerslichten, rechtsaf.
-Na 200 meter, bij de rotonde rechtsaf en meteen linksaf ,met een bocht kom je nu op de parallelweg van de Middelburgsestraat.
-Na 200meter, op nr. 70, bestemming bereikt; even na nr. 70 is parkeerruimte genoeg.

 

 

Loading…
Loading…

Bienvenue