Select your language

Sleuteldag: hoe werkt ons verwarmings- en koelsysteem? De praktijk

Zaterdag 13 april de 1e sleuteldag (2e zaterdag van de maand)

Op deze dag gaat het sleutel seizoen voor 2018 weer van start, en wel – telkens op de 2e zaterdag van de maand – op de vertrouwde locatie in Leek. Ook dit jaar trachten wij de sleuteldagen te combineren met een thema. Hier is de gelegenheid om het e.e.a. bij je eigen DS te bekijken of te controleren. Deze keer: hoe werkt ons verwarmings- en koelsysteem? De technische lezing hierover hebben jullie in februari kunnen volgen, dan nu de praktijk: waar zitten de verschillende onderdelen en wat kan je er aan/mee doen.

Voor wie de koelvloeistof wil vervangen, het is belangrijk om te kijken welke kleur de koelvloeistof in jouw systeem heeft. Het heeft de voorkeur om de koelvloeistof te vervangen door dezelfde kleur. In geen geval blauw/groen vervangen door roze! De meeste voitures zullen een blauwe of groene vloeistof hebben. Soms is de kleur roze, of nog anders. In die gevallen is in het verleden van soort koelvloeistof gewisseld. Wellicht omdat de motor en de radiateur destijds zijn gereviseerd en daardoor een moderne koelvloeistof met een langere levensduur mogelijk werd.

Afhankelijk van het type is 9,5 liter (een oude ID) tot 13 liter (23ei) nodig. Verder is een koperen afdichting van 12,2x17x2 mm nodig om de aftapplug weer in het motorblok te monteren.

Je moet zelf de oude koelvloeistof weer meenemen en als chemisch afval inleveren. Voor opvangbakken en trechters wordt gezorgd, evenals voor grid om gelekte vloeistof te absorberen.

Vooraf aanmelden via regio-noord@citroeniddsclub.nl heeft de voorkeur. Bij alle sleuteldagen is er deskundige hulp aanwezig van onze  drie vraagbanken. En wil je zelf niet sleutelen, de koffie staat altijd klaar. Aanvang 10:30 uur t/m 16:00 uur,  Locatie: Sleutelclub Leek Molenwieck 13 te Leek.

Loading…
Loading…

Bienvenue