Select your language

Regeren is vooruitzien: beleidspunten 2023

Foto Rob Hoen

Namens het bestuur wensen we jullie een gezond en zoevend 2023 toe! En ja, zoevend want hoe meer ze rijden des te beter is het voor de DS. Ze zijn gemaakt om te rijden en ’s heeren wegen worden er alleen maar mooier op.
Tijdens de algemene commissievergadering (ACV) van afgelopen november, hebben we gesproken over het beleid voor 2023. Er zijn ideeën te over en dan is het belangrijk om focus te houden. Beter één ding goed gedaan dan andere zaken half, omdat we eenvoudig te weinig actieve mensen hebben binnen de club. Daarom hebben we afgesproken om ons te concentreren op drie hoofdzaken.

Als eerste beleidspunt noem ik het vertegenwoordigen van onze club op evenementen. Natuurlijk spreekt het voor zich dat we aanwezig zijn op bijvoorbeeld Citro-Classica. Maar ook andere misschien wat minder aansprekende evenementen kunnen interessant zijn voor ons om ons als club te presenteren. Als vertegenwoordigers van mobiel erfgoed hebben we een opdracht onze auto’s onder de aandacht van het publiek te brengen. Het mooie van dit beleidspunt is dat we daar allemaal ons steentje aan bij kunnen dragen. Er zal het een en ander van regio’s gevraagd worden om dit beleidspunt te verwezenlijken. Daarmee hebben we gezamenlijk een mooie taak voor ons liggen in het nieuwe jaar.

Onderdelenvoorziening is een tweede aandachtspunt. Het magazijn biedt al veel onderdelen die in de reguliere handel slecht verkrijgbaar zijn. De Service Technique-mannen hebben in de afgelopen jaren veel energie gestoken in het aanbieden van een breed assortiment. Als we de focus wat meer verleggen naar de toekomst, dan zien we op een aantal vlakken een goede onderdelenvoorziening in het gedrang komen. Zeker wanneer ook kwaliteit in ogenschouw wordt genomen. Denk maar eens aan hoe moeilijk het is om een goed stuurhuis te kopen. Een ander voorbeeld is de verkrijgbaarheid van rode olie of een aantal onderdelen van het rode systeem. Dit beleidspunt zal niet van vandaag op morgen resultaten opleveren maar als we vandaag niet beginnen dan hebben we morgen niets.

Het derde beleidspunt is het werven van nieuwe leden. Qua ledental zijn wij een stabiele vereniging. Het verloop dat verwacht mag worden op grond van vergrijzing vertaalt zich niet in een sterke afname van het ledental. Toch kunnen we niet op onze lauweren rusten. Er zal structureel gewerkt worden om nieuwe leden aan te trekken. Het eerstgenoemde beleidspunt vertaalt zich direct in een toestroom van nieuwe leden. Dat hebben we na Citro-Classica en het najaarsevenement goed kunnen merken. Als we ons laten zien dan krijgt de club meer naamsbekendheid. Natuurlijk is het ook belangrijk om onze huidige leden te behouden. Daarvoor worden al veel initiatieven ontwikkelt, met name in de regio’s en in Tull en ‘t Waal, om de club aantrekkelijk te houden voor haar leden. Aan onze auto’s zal het niet liggen. Die hebben ruim voldoende charisma.

Een goed beleid beperkt zich niet alleen tot het heden, maar strekt zich ook uit tot de toekomst.

 

Corstiaan Sonneveld, voorzitter

Loading…
Loading…

Bienvenue