Select your language

Organiseren en publiceren

Foto Rob Hoen

Nog ruim één maand tijd om wat klusjes aan mijn DS te doen voordat ze weer de stalling uit mag. Maar met die Hollandse winters van tegenwoordig weet je het maar nooit. Voor hetzelfde geld vriest het nog stevig en wordt er op ’s heren wegen nog rijkelijk met pekel gestrooid. Maart roert zijn staart en april doet wat hij wil. Het klimaat is onberekenbaar geworden.

Hoe dan ook worden er nieuwe activiteiten gepland voor dit jaar, al zullen we moeten afwachten of COVID-19 wederom roet in het eten gaat gooien. Laten we vertrouwen houden dat alles door kan gaan zoals dat nu allemaal bedacht wordt. Het is goed om de website in de gaten te houden. Dat is de beste bron als het gaat om actuele informatie over de club en regio-activiteiten. Op de website worden nu technische artikelen gepubliceerd, die als PDF te downloaden zijn. Ga daarvoor naar het menu TC op de website. De doelstelling is om een bibliotheek op te bouwen met technische kopij. Die artikelen zijn beschikbaar op het voor leden toegankelijke deel van de website. Dat zal niet van vandaag op morgen klaar zijn. Wat we wel doen is het aanbod gestaag uitbreiden. De website gaat een steeds grotere rol spelen in de communicatie.

De website is niet de enige manier om clubnieuws te publiceren. La Bombe Citroën is een gedrukt medium en kan met een verschijningsfrequentie van tien keer per jaar lang niet zo actueel zijn als de website. Tussen kopijsluiting en verschijnen van het blad zit een maand. Om een idee te geven, ik zit dit bestuursbericht te schrijven kort na kerst. Anders is het niet op tijd voor de kopijsluitingsdatum bij de redactie en verschijnt het niet in deze editie van het clubblad. Het is een heel proces om elke maand een nieuw nummer op tijd in de bus te doen vallen. Stelt u eens voor, tien keer per jaar een La Bombe Citroën opleveren en dat met telkens harde deadlines. Dat is veel werk variërend van het schrijven van een artikel, het opmaken van het blad tot eindredactie, voordat het naar de drukker gaat. Dat proces kost tijd. Die inspanning resulteert uiteindelijk in een prachtig blad waar we als vereniging trots op mogen zijn. De redactie levert dat huzarenstukje elke keer weer. Daar heb ik zeer veel waardering voor en als club is een dank je wel op zijn plaats lijkt mij. Ik sluit af met een applaus voor zowel redactie van het clubblad als online redactie!

Corstiaan Sonneveld
Algemeen bestuurslid

 

Loading…
Loading…

Bienvenue