Select your language

Never a dull moment

Het zijn tropische temperaturen op het moment dat ik dit schrijf. Klimaatverandering zorgt voor temperaturen waar we vroeger voor naar Zuid-Frankrijk reden om te ontsnappen aan de Hollandse, natte zomers. Onze godinnen zullen zich, als het om droogte gaat, steeds prettiger gaan voelen in Nederland.

Het is komkommertijd binnen onze club met hier en daar een enkele activiteit. In september beginnen de regio’s weer met allerlei leuke activiteiten. Een belangrijk moment is 11 september wanneer we elkaar weer kunnen begroeten op Neeltje Jans. Harry en zijn team van de regio Zeeland gaan weer hun uiterste best doen om het najaarsevenement, ‘DS in de Delta IV’ te laten slagen. Ik ben nog nooit op Neeltje Jans geweest en dat is daarom voor mij een extra reden om te gaan. Maar heel belangrijk, het is weer een gelegenheid waarbij ik velen van jullie hoop te begroeten en zo jullie, de clubleden, beter te leren kennen. Elders in deze La Bombe Citroën en op de website van de club is meer te lezen over dit evenement. Overigens, wil je gratis het evenement bezoeken, kun je uitsluitend via de website online tickets krijgen.

Vakantiegevoel of niet, een aantal zaken binnen de club gaan gewoon door. Een hele belangrijke is de aanstaande statutenwijziging. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) heeft gezorgd dat we als bestuur de statuten eens kritisch onder de loep hebben genomen. Daartoe hebben we ook advies gevraagd aan verschillende leden. In de dagelijkse praktijk merken we niet veel van de statuten maar dat betekent niet dat ze onbelangrijk zijn. De statuten beschrijven waar we als club voor staan en hoe we dat met elkaar vormgeven. De statuten moeten voldoende sturing geven aan wat we willen doen, maar daarentegen ook weer niet te veel beperkingen opleggen. Dat vraagt om een goede balans. Het concept wordt nu door de notaris opgesteld en zal in de loop van september aan jullie worden toegezonden. We zullen dan in oktober, in een Bijzondere Ledenvergadering, de nieuwe statuten ter goedkeuring aan jullie voorleggen.

Dus zelfs midden in de zomer ‘never a dull moment’ in onze club en veel plezier deze maand en tot ziens op Neeltje Jans!

Corstiaan Sonneveld, voorzitter

Loading…
Loading…

Bienvenue