Select your language

Mobiel erfgoed

Mijn Citroën DS staat geparkeerd voor mijn huis. Ik kan er steeds met veel plezier en genoegen naar kijken. Het is en blijft een schoonheid. Iedere DS heeft zijn eigen, typische geur, die bij de auto horen. Helaas is daar de geur van verbrande olie bijgekomen. Dat wordt weer sleutelen! Daarvoor heb ik mijn DS ook.

Dit is precies waar we als club voor staan en dat nu ook met zoveel woorden in de nieuwe statuten wordt opgenomen: het conserveren van ons mobiel erfgoed en dat ook tonen aan het publiek. Als club hebben we een scala aan activiteiten om die doelstelling te ondersteunen. Als nieuwbakken voorzitter ga ik samen met een fris bestuur ons de komende weken beraden op de plannen voor volgend jaar. De beproefde activiteiten zetten we voort. Vaak dankzij de actieve regiocommissies die hun uiterste best doen om er wat moois van te maken. Hulde aan al die vrijwilligers die hun vrije tijd steken in onze vereniging.

Natuurlijk hebben we wel ideeën over wat we kunnen doen volgend jaar, maar de vraag is ook wat jullie wensen. Daar willen we als bestuur werk van maken! We staan als nieuw bestuur open voor ideeën en suggesties. Het bevordert de communicatie binnen de club wanneer we (nog) meer van jullie horen. Uiteindelijk is alle communicatie tweerichtingsverkeer. Wij willen horen wat er leeft in de club. Daarom: stuur een e-mail met je wensen. Je vindt de adressen in het colofon van dit clubblad en op de website.

Wij communiceren al heel wat en dat doen we via La Bombe Citroën, Facebook tot aan de website. In ons gevoel is het veel, maar dat blijkt in de praktijk nog niet voldoende te zijn. Daar gaan we ook aan werken, want we zijn bereid veel tijd te investeren om jullie goed te informeren. Inmiddels doen we dat op de website zelfs in twaalf talen!

Corstiaan Sonneveld, voorzitter

Loading…
Loading…

Bienvenue