Select your language

Magazijnnieuws juni

Intussen in Tull en ‘t Waal…

Het blijft een onwerkelijke situatie, die coronacrisis: veel mensen brengen een groot deel van hun tijd thuis door, op straat is het veel rustiger, veel winkels zijn dicht, de horeca is gesloten. Het openbare leven ligt voor een groot deel stil. Ook het clubleven ziet er dit jaar heel anders uit, of liever gezegd: het ziet er tot nu toe niet best uit. Geen sleuteldagen en 10.000 km workshops, geen cursussen, geen voorjaarsevenement, geen lezingen, geen dinsdagavondopenstelling van het magazijn en van de Espace Technique Rob Lageveen (ETRL).

En het is nog onduidelijk wanneer we daarmee weer kunnen starten. Alles lijkt dus volledig stilgevallen. Maar dat klopt niet helemaal. Achter de schermen wordt er wel degelijk doorgewerkt om ervoor te zorgen dat we straks, zodra de maatregelen stapsgewijs worden afgebouwd, weer vol energie van start kunnen. Nu de meeste reguliere activiteiten zijn geschrapt, proberen we de vrijgekomen tijd te benutten om intern flinke verbeteringen door te voeren in het reilen en zeilen van de club. Elders in dit nummer vindt u een bijdrage van de clubwinkel over de verbeteringen die zij hebben doorgevoerd. Maar ook in de ETRL en het magazijn wordt gewerkt aan verbeteringen om het serviceniveau naar een hoger plan te tillen.

Eind vorig jaar is al een begin gemaakt met het reorganiseren van de ETRL. Teveel ruimte werd in beslag genomen door een grote stelling vol met motoren en velgen en een uitstalling van losse versnellingsbakken. Om ruimte te creëren zijn allereerst de losse versnellingsbakken onder handen genomen: alle deksels zijn eraf geweest om ze inwendig te controleren op slijtage. De beste bakken zijn op type gesorteerd en naar een stelling in het magazijn verhuisd. De mindere exemplaren zijn gedemonteerd om er de bruikbare onderdelen uit te halen en op te slaan. Daarna was het de beurt aan de stelling met motoren.


Niet minder dan 51 motoren zijn in de loop der tijd vergaard, de meeste los maar sommige nog als vrijwel volledig aggregaat met versnellingsbak en aangebouwde onderdelen. Allereerst zijn alle versnellingsbakken losgekoppeld en verwerkt zoals de overige bakken en daarna zijn de motoren geselecteerd op basis van een inschatting van hun staat. De ogenschijnlijk beste motoren zijn in hun geheel naar het magazijn gegaan. Het zijn allemaal korteslagmotoren: 5 stuks “19”, 5 stuks “21” en 6 stuks “23”. De overige motoren zijn volledig gedemonteerd, en hier zijn alle bruikbare delen van opgeslagen: grote delen als onderblokken (18 stuks), cilinderkoppen (inclusief de voorraad losse koppen die we al hadden nu circa 100 stuks), carterpannen, krukassen, nokkenassen en vliegwielen, maar ook kleine onderdelen als bouten, stoterbussen/stangen, centreerbusjes, spannerzeefjes en meer klein spul dat nog wel eens zoek kan raken tijdens een revisie. Dus komt u tijdens een motorrevisie opeens wat onderdelen tekort, of blijkt een onderdeel echt niet meer bruikbaar: we kunnen u zeer waarschijnlijk helpen!
Wat dat helpen betreft: het is de bedoeling om een motorrevisie workshop op te gaan zetten, waar aan de hand van een demoblok het hele proces van demonteren, nameten en opbouwen van een motorblok zal worden behandeld. Voor degenen die – met wat ondersteuning – graag zelf zo’n revisie ter hand willen nemen. Zodra dit plan concreet is uitgewerkt, zullen we er meer over naar buiten brengen.

Nu er meer ruimte gecreëerd is in de ETRL, zal alle werkplaatsapparatuur verhuizen naar de achterwand. Hier komen onder andere de bandenwisselmachine, het balanceerapparaat, de werkbank voor revisie en vullen van bollen, een algemene werkbank, een pers en een ontvetterbak. En vooral: alle gereedschap overzichtelijk aan wandborden! Ook komen er kasten met speciaal gereedschap voor de ID/DS. De hefbrug krijgt een permanente stroomaansluiting en links van de brug komt diagnose apparatuur zoals de viergastester en een aantal originele testkasten die we weer tot leven willen gaan wekken. Kortom: meer ruimte en meer ordening, wat het sleutelplezier vergroot.

Omdat de motoren en grote motoronderdelen nu efficiënt bij elkaar zijn opgeslagen langs de doorloopgang tussen magazijn en ETRL, is er beneden in het magazijn ook meer ruimte vrijgekomen voor gebruikte onderdelen. Er kunnen meer stellingen worden bijgeplaatst, waardoor de uitpuilende voorraad aan gebruikte onderdelen beter en overzichtelijker kan worden opgeslagen. Dit vergemakkelijkt het zoeken straks aanzienlijk. We hebben veel, maar momenteel is het niet altijd even makkelijk om iets te vinden.

Helaas is de reguliere dinsdagavond openstelling van het magazijn op het moment van schrijven (2 mei) nog niet mogelijk. Als u dit leest, is de situatie misschien al verbeterd. Op de website vindt u meer informatie over de actuele situatie. De tijdelijke sluiting is in ieder geval een goede aanleiding om een sluimerende wens nu voortvarend op te pakken: de mogelijkheid om onderdelen te verzenden. Magazijn en clubwinkel hebben hun krachten gebundeld om dit op korte termijn te realiseren. En dit is geen tijdelijke noodmaatregel, maar een blijvende service! Details over de bestelprocedure zullen op de website verschijnen. En mocht u liever niet laten verzenden, dan is het gedurende de tijdelijke magazijnsluiting mogelijk om een vooraf doorgegeven lijstje (gestuurd naar het magazijn mailadres) op afspraak af te halen in Tull. Zo proberen we binnen de beperkingen de dienstverlening toch weer zo goed mogelijk op gang te brengen.

Al met al een flinke klus, maar nu de reguliere activiteiten spijtig genoeg zijn opgeschort, kan de vrijkomende tijd in ieder geval goed benut worden om al langer bestaande ideeën voor verbetering van het service niveau concreet handen en voeten te geven. We hopen u over niet al te lange tijd ook weer “life” te mogen begroeten op een dinsdagavond voor onderdelen en/of technisch advies, op een sleuteldag, cursus of lezing!

Technische Commissie en de Magazijncommissie

 

Loading…
Loading…

Bienvenue