Select your language

Keuzes

Foto Rob Hoen

Het leven is vol keuzes en dat is niet anders in de DS-club. In deze editie van besturen wil ik twee keuzes die we recent gemaakt hebben verder toelichten.

CitroMobile is een evenement dat velen zich nog levendig kunnen herinneren. Een evenement dat veel Nederlandse en buitenlandse Citroën-liefhebbers trok. CitroMobile was – ik spreek in de verleden tijd – een vaste waarde. Maar door omstandigheden is de organisatie gestopt. Intussen zijn er gelukkig nieuwe initiatieven want dit voorjaar worden twee soortgelijke activiteiten georganiseerd. Het zijn wel twee vergelijkbare evenementen die ook nog eens in hetzelfde weekeinde georganiseerd worden: op 30 april en 1 mei. Erg jammer dat het zo loopt. Als clubleden, handelaren, Citroën-clubs, organisatoren en belangstellenden worden we geconfronteerd met een keuze. Als clubbestuur vinden wij het een ongewenste situatie waar, naar ons idee, niemand beter van wordt. Na lang overleg hebben we besloten om ons op één evenement te focussen. Uiteindelijk zijn wij beperkt in wat we kunnen doen en wat we van onze clubvrijwilligers kunnen vragen. Als we voor beide evenementen kiezen dan kunnen we eigenlijk op geen van beide festiviteiten goed voor de dag komen. Daarom hebben we als bestuur besloten om alleen naar Citro-Classica te gaan. Uiteraard staat het iedereen vrij om zijn of haar keuze te maken. In ieder geval hoop ik jullie te mogen ontmoeten als je keuze op Citro-Classica valt. (Noot van de redactie: door de afgelasting van CitroExpo is bovenstaande tekst door de actualiteit achterhaald)

Als tweede keuze komt een ogenschijnlijke verdeeldheid aan bod. Het bestuur heeft in samenspraak met regio Zuid besloten om een nieuwe regio op te richten door Limburg af te splitsen van regio Zuid. Dat klinkt als een splitsing maar daar zit een filosofie achter. In Limburg bestaat al een groep DS-rijders die heel actief is onder de naam Snoekenvrienden. Als bestuur willen we graag dat we wat nader tot elkaar komen, onze club en de Snoekenvrienden. Daarnaast is de huidige regio Zuid geografisch erg groot. Zo vallen zowel Bergen op Zoom als Maastricht onder regio Zuid. Die afstand is al een flinke dagreis en als bestuur vinden we dat niet meer van deze tijd. De rol van de regio zal alleen maar groter worden in wat we als club te bieden hebben. Zo zijn kortere rijafstanden en rijtijden belangrijk in een periode waarin de milieudiscussies levendig gevoerd worden. Op deze manier kunnen wij als club een bijdrage leveren. Als bestuur zijn we blij dat Frits Hoff het regio coördinatorschap op zich wil nemen en van de nieuwe regio Limburg een levendige en aantrekkelijke regio gaat maken. Daar hebben we als bestuur alle vertrouwen in en wensen de nieuwe regio Zuid en haar leden een leuke en inspirerende toekomst toe.

Corstiaan Sonneveld

Loading…
Loading…

Bienvenue