Select your language

Herinnering contributie 2023

Foto © Rob Hoen

Het lidmaatschap van de Citroën ID/DS Club Nederland is ter behartiging van vele zo niet alle belangen om de Citroën ID/DS te behouden en haar vooral rijdend te houden.

De drempel om lid te zijn en te blijven is daarom laag door het lidmaatschapsgeld al jaren op € 60,- (€75,- voor buitenlandse leden) te houden en niet te indexeren. Het is dan jammer te bemerken dat leden na ontvangst van de lidmaatschapsnota hun lidmaatschap van deze mooie vereniging wensen op te zeggen.

Conform de statuten dient vóór 1 december van een jaar het lidmaatschap opgezegd te worden voor het opvolgende jaar. Uiteraard respecteren we leden die onlangs hebben aangegeven hun lidmaatschap op te zeggen, maar zij worden ingevolge de statuten per het jaar 2024 uitgeschreven. We zien de betaling voor 2023 graag tegemoet.

Er zijn ook nog leden die de nota nog niet hebben betaald en bij anderen is de incasso zoals dat heet gestorneerd. Deze leden worden alsnog verzocht om voor betaling zorg te dragen. NB: leden waarbij de incasso is gestorneerd zijn nu niet €55,- maar €60,- verschuldigd.

Als voor 31 maart a.s. de contributie nog niet is voldaan dan zal het bestuur besluiten om elke verdere dienstverlening te stoppen (o.a. met de verzending van La Bombe Citroën en de mogelijkheid tot aankopen in de webwinkel als het magazijn).

We rekenen op een sportieve houding om het lidmaatschapsgeld voor 2023 zo spoedig mogelijk over te maken naar:
NL68 ABNA 0410 0728 50.

Frank Brunnekreeft
Penningmeester
penningmeester@citroeniddsclub.nl

Loading…
Loading…

Bienvenue