Select your language

Gewijzigde statuten

Statuten Citroën ID/DS Club Nederland

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 14 mei 2023 heeft de vergadering de nieuwe statuten unaniem aangenomen. Op 16 juni 2023 zijn de statuten gepasseerd bij de notaris en is een afschrift gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Daarmee hebben we sinds 16 juni 2023 een nieuw en gedegen juridisch fundament.

Met deze handelingen is een lang gespreksproces afgesloten. Vele leden hebben actief bijgedragen aan de totstandkoming van deze nieuwe statuten. Bij deze wil ik nogmaals iedereen bedanken voor de tijd en energie die ieder heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de concept statuten.

Moeten we nu hele andere dingen gaan doen binnen de club? Nee we gaan gewoon door zoals we dat gewend zijn binnen de club. Het verschil is alleen dat we nu een goed juridisch fundament hebben en voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die van kracht is sinds 1 juli 2021.

We werken alweer aan de volgende stap, namelijk om het Huishoudelijk Reglement in lijn te brengen met de nieuwe statuten en met de procedures binnen de club. Er komt dus nog meer.

Hier kun je de laatste versie van de statuten van de Citroën ID/DS Club Nederland downloaden:
Afschrift Statuten Citroen IDDS Club Nederland 2023

Corstiaan Sonneveld, voorzitter

Loading…
Loading…

Bienvenue