Select your language

FEHAC reageert op de misleidende emissie resultaten van dieselmotoren

De afgelopen jaren is er een sterk polariserende discussie gevoerd over luchtkwaliteit, waarbij oudere en klassieke voertuigen steevast in een kwaad daglicht gezet worden. 
De FEHAC heeft telkenmale aangegeven dat de uitgangspunten en aannames veelal niet klopten, en dat naar werkelijke uitstoot en werkelijk gebruik gekeken zou moeten worden.


Tegen die achtergrond en in het licht van de jongste ontwikkelingen haakt FEHAC nu in op de discussie over de misleidende emissietestresultaten rondom dieselmotoren van nota bene de grootste automobielfabrikant ter wereld.
 De onlangs uitgekomen feiten rondom de misleidende en gemanipuleerde emissieresultaten van dieselmotoren van Volkswagen -en blijkens de laatste berichten mogelijk ook andere autofabrikanten- plaatst de door de FEHAC afgelopen jaren gevoerde discussies over emissie van klassieke voertuigen met dieselmotoren in een geheel nieuw daglicht.Logo-FEHAC
De veelal disproportionele bestraffing van ‘oudere’ en klassieke voertuigen met dieselmotoren, de belastingheffing, de beperking van het gebruik en de opkomst van milieu-zones van binnensteden, is naar nu blijkt gebaseerd op de onhaalbare emissienormen van moderne auto’s.
 De werkelijkheid is dus anders.
Ongemanipuleerd blijken de moderne dieselauto’s in de praktijk tot wel 30 keer vervuilender te zijn dan het predicaat van de emissienorm die zij hebben verkregen en waar de bestaande regelgeving op is gebaseerd. 
Dit zet dus meteen de discussie rondom de emissie van klassieke voertuigen met dieselmotoren op scherp, kennelijk is het daadwerkelijke emissieverschil met moderne auto’s veel geringer dan werd aangenomen.
De vraag dringt zich onvermijdelijk ook op hoe het dan is gesteld met de betrouwbaarheid van de emissie resultaten van de hedendaagse door benzine aangedreven voertuigen.
De FEHAC is zeker géén promotor van het vervuilen van ons kostbare milieu, noch van het dagelijks gebruik van oldtimers, maar als de belangenbehartiger van het Mobiele Erfgoed gaat zij zich wel bezinnen over de te kiezen opstelling in discussies met beleidmakers en -uitvoerders van overheden.

Loading…
Loading…

Bienvenue