Select your language

FEHAC Academy: Voorkomen van fraude

FEHAC Academy ‘Voorkomen van fraude’, georganiseerd i.s.m. met de schrijver van de Kascommissiegids Maarten den Ouden

fehac-logo-200De bestuurders van de aangesloten clubs zullen min of meer op de hoogte zijn van wet- en regelgeving en hun verantwoordelijkheden.
Maar het blijft vrijwilligerswerk, waarbij veel geld in om kan gaan en zelfs kleine fraudes of ondeskundig handelen grote gevolgen kunnen hebben voor het voortbestaan van de club.
Een goede interne controle en procedures zijn van groot belang, maar het moet ook werkzaam blijven voor de penningmeester en de overige bestuurders. Deze FEHAC Academy is gericht op de bestuurlijke aspecten (m.n. de interne controle) ter voorkoming van fraude, bedoeld voor bestuurders en ook kascommissieleden. Omdat ook het naleven van belastingwetgeving grote financiële consequenties kan hebben, komt ook de belastingwetgeving kort aan de orde.

Deze FEHAC Academy ‘Voorkomen van fraude’ is op dinsdag 1 november 19:30 – 22:00 uur.
Locatie: BOVAG gebouw, Kosterijland 15 in Bunnik (langs de A12). Het wordt aanbevolen de Kascommissiegids aan te schaffen.
Kosten per deelnemer zijn € 15,–.
Inschrijven doe je HIER.

Loading…
Loading…

Bienvenue