Select your language

Einde aan symbolische milieupolitiek in Rotterdam

Klassieke benzineauto’s mogen weer de Coolsingel over. De gemeente Rotterdam heeft opnieuw bakzeil gehaald in de strijd om oldtimers uit de milieuzone te weren. Rotterdam heeft -en binnenkort dus had- als enige stad in Nederland een milieuzone die oude benzineauto’s weert. In Rotterdam mogen inwoners en bezoekers weer de milieuzone in met benzineauto’s van vóór 1992. En Rotterdammers kunnen weer mobiel erfgoed bezitten waar ook mee gereden kan worden.

Hoger beroep heeft succes

Nu heeft ook de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, geoordeeld dat de klassieke  benzineauto’s de milieuzone in mogen. Volgens de Raad van State heeft de gemeente onjuist gehandeld door de categorie benzineauto’s van 25 jaar en ouder opnieuw te verbieden in de milieuzone. De Rotterdamse rechtbank verwierp al eerder het verkeersbesluit op het punt van de benzineauto’s, waardoor oldtimerbezitters de milieuzone wel in mochten. De gemeente ging daartegen in hoger beroep en verbood in afwachting daarvan gewoon nog eens in een nieuw verkeersbesluit dat oude benzineauto’s Rotterdam in mochten. Die zaak moet nog voorkomen. Tot dat deze zaak voorgekomen is, moet de gemeente oude benzineauto’s wel toelaten, zo luidt het zojuist bekend geworden oordeel van de afdeling rechtspraak van de Raad van State.

Nut is niet aangetoond

Inmiddels staat niet alleen in Rotterdam het nut van een milieuzone ter discussie. De milieuwinst is niet aangetoond en invoering betekent voor een gemeente een enorme kostenpost. Ook in Antwerpen is het nut van het instellen van de milieuzone daar niet aangetoond. Eerder al heeft TNO onderzoek uitgewezen dat het milieu veel meer gebaat is met een vlotte doorstroming van het verkeer.

Milieuzones gelijktrekken

Rotterdam staat alleen in het verbieden van benzineauto’s maar kent wel een uitzondering voor voertuigen van 40 jaar en ouder. Amsterdam weert oude brommers en bussen zonder uitzondering. Ieder stad doet de milieuzone dus op zijn eigen manier. In het regeerakkoord van Rutte III staat dat de milieuzones in de Nederlandse steden gelijk moeten worden. Aan de exclusieve ban op benzineauto’s in Rotterdam komt dus sowieso een einde.

Wat dan wel?

FEHAC is tegen nutteloze symboolpolitiek en pleit vóór maatregelen die wel bijdragen aan schonere lucht. Naast eerder genoemde vlotte doorstroming van het verkeer zijn wij voor het verder ontwikkelen van al bestaande alternatieve emissie-arme brandstoffen. Ook bepleit de FEHAC goed onderhouden en optimaal afgestelde voertuigen. Maatregelen dus die een veel positievere uitwerking hebben op het hele wagenpark.

 

Loading…
Loading…

Bienvenue