Select your language

Contributie 2024

Foto Rob Hoen

Zoals ieder jaar wordt in januari de contributie voor het lidmaatschap van de Citroën ID/DS Club Nederland geïnd. Al jarenlang verzorgt Mark Postma dit gehele proces. Hulde daarvoor. Ofwel op z’n Frans: chapeau!

In de algemene ledenvergadering van mei 2023 is besloten om het contributiebedrag voor binnenlandse leden onveranderd vast te stellen op € 60,- en voor de buitenlandse leden op € 75,-.

Binnenlandse leden krijgen een korting van € 5,- indien zij de vereniging een incassomachtiging hebben gegeven. Voor degenen die hier nog niet gebruik van maken kunnen dit via de website aangeven (persoonlijke pagina) of een mailtje sturen aan de penningmeester (penningmeester@citroeniddsclub.nl) onder opgave van IBAN nummer en BIC code van de bank. Buitenlandse leden die woonachtig zijn in een SEPA-land kunnen eveneens via de website of penningmeester dit kenbaar maken.
Alle leden zonder een incasso machtiging ontvangen per e-mail een contributienota met het verzoek deze binnen drie weken te betalen. In het verleden gebeurde het wel eens dat leden die geen incassomachtiging hadden af gegeven, volstonden met het (vooruit) betalen van slechts € 55.-. Dit jaar zal erop worden toegezien dat zonder incassomachtiging ieder lid € 60,- zal betalen.
De incasso zal aan het einde van de maand januari worden uitgevoerd. Vriendelijk verzoek om voor voldoende saldo op de bankrekening te zorgen zodat de incasso zonder problemen kan verlopen. Als een incasso mislukt zal een factuur worden nagestuurd waarin het contributiebedrag gelijk is aan € 60,-.

De penningmeester
Frank Brunnekreeft

Loading…
Loading…

Bienvenue