Select your language

Contributie 2021

Contributie 2021

Op de algemene ledenvergadering van 31 oktober 2020 is de contributie voor het lidmaatschap van de Citroën ID/DS Club Nederland voor 2021 als volgt vast gesteld:

  • Nederlandse leden zonder incassomachtiging € 60,-
  • Nederlandse leden met incassomachtiging     € 55,-
  • Buitenlandse leden € 75,-.

Begin januari 2021 zullen de contributies worden geïncasseerd van de leden die een machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven.

Alle zelf betalende leden ontvangen in januari 2021 een factuur met het verzoek om uiterlijk eind Januari 2021 de contributie 2021 te voldoen onder vermelding van het lidnummer en factuurnummer!
Die vermelding is belangrijk voor het kunnen verwerken van uw betaling. Graag de verschuldigde contributie overmaken op banknummer:
NL68 ABNA 0410 0728 50 t.n.v. Citroën IDDS Club Nederland (SWIFT/BIC: ABNANL2A).

Twijfelt u of er een incassomachtiging is afgegeven stuur dan een mailtje naar penningmeester@citroeniddsclub.nl met uw bankrekening en melding automatische incasso en u ontvangt bericht of u wel of niet een machtiging heeft afgegeven.

Heeft u nog geen machtiging afgegeven vul dan het machtigingsformulier in dat u kunt vinden op de website van de club. Dit formulier vindt u onder club/ledenformulieren.

Indien u van bank bent veranderd of als u de contributie van een andere bankrekening wilt laten incasseren, kunt u de wijziging door geven door gebruik te maken van het machtigingsformulier op de website van de Club. Dit formulier vindt u onder club/ledenformulieren.

U vindt daar ook alle andere formulieren voor het doorgeven van mutaties in uw persoonlijke gegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mail adres. Als u inlogt op de website kunt u, door te klikken op uw naam, de registreerde persoonlijke gegevens zien. Lukt het inloggen niet, stuurt u dan een mailtje naar ledenadministratie@citroeniddsclub.nl.

Om onze ledenadministratie zo actueel mogelijk te houden, verzoeken wij iedereen gebruik te maken van de ledenformulieren en nog niet doorgegeven wijzigingen alsnog in orde te maken.

Marc van Sambeek
Penningmeester

Loading…
Loading…

Bienvenue