Select your language

Arnhem legt strengste milieunorm op voor ‘oude’ auto’s

Oudere dieselauto’s mogen vanaf 2019 het centrum van Arnhem niet meer in. Het gaat om diesels van voor 2004.  Dat zijn auto’s waarvoor nog maar dertien jaar geleden een typegoedkeuring voor afgegeven is. Daarmee hanteert Arnhem de strengste norm van Nederland. Utrecht bijvoorbeeld weert diesels van voor 2001.

‘De lucht in de binnenstad is te vies’, zegt de Arnhemse wethouder van mobiliteit, Geert Ritsma. ‘Bewoners van de binnenstad leven gemiddeld een jaar korter door de slechte lucht. Die situatie kunnen wij als verantwoordelijke politici natuurlijk niet laten bestaan en daarom grijpen we nu in.

Auto’s die rijden op diesel -ook moderne exemplaren- zijn aanzienlijk vervuilender dan die op benzine of gas, vanwege de uitstoot van onder meer stikstof, roet en fijnstof. In veel Europese steden ligt diesel daarom onder vuur; Parijs wil dieselauto’s helemaal gaan weren. Daarmee lijkt de vraag gerechtvaardigd wanneer oudere auto’s met benzinemotoren geweerd gaan worden. De stad Londen voerde deze week bijvoorbeeld een extra tol in voor het rijden in de binnenstad met een benzineauto van voor 2006. Daaronder vallen dus ook klassieke auto’s. Die zijn niet vrijgesteld.

In Arnhem rijden volgens berekeningen van de gemeente zo’n 800 oudere diesels rond. Door alleen al deze relatief kleine groep verouderde auto’s (slechts 3 procent van het totaal) te weren uit het centrum, zou de uitstoot van roetdeeltjes met ruim 17 procent dalen. Fijnstof zou afnemen met 10 procent.

Onlangs trok de rechter een streep door het verbod van de gemeente Rotterdam om benzineauto’s van voor 1992 te weren. De rechter was van mening dat de milieuwinst niet aangetoond is. Ook in Antwerpen is het nut van het instellen van de milieuzone daar niet aangetoond. Eerder al heeft TNO onderzoek uitgewezen dat het milieu veel meer gebaat is met een vlotte doorstroming van het verkeer. Intussen hanteren de verschillende gemeenten in Nederland een variatie aan normen, zodat eigenaren van oudere diesel- en benzineauto’s het overzicht verliezen. Het kabinet Rutte III heeft al aangekondigd de milieuzones landelijk te willen gaan regelen. De strenge maatregel van de gemeente Arnhem past niet in deze lijn. Ook al zegt de gemeente Arnhem dat ze afspraken willen maken met het nieuwe kabinet over aanvullende maatregelen, want ook buiten het centrum moet de luchtkwaliteit beter worden.

De boete die gemeente Arnhem bij overtreding gaat opleggen bedraagt € 230,-. De gemeente wil de maatregel zo snel mogelijk invoeren.

 

 

Loading…
Loading…

Bienvenue