Select your language

Amendement opheffing vrijstelling MRB verworpen

Foto Rob Hoen

Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer bracht Volt samen met de PvdA en GroenLinks een amendement in om de oldtimerregeling te schrappen. Dit zou betekenen dat vanaf 1 januari 2023 alle oldtimer-auto’s, motorfietsen, vrachtwagens en autobussen de volledige motorrijtuigenbelasting  moeten gaan betalen.

De indieners zijn van mening dat de oldtimerregeling ondoelmatig en ondoeltreffend is. Dit komt doordat alle auto’s die ten minste 40 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen nu onder de regeling vallen. De oldtimerregeling maakt het bezit van auto’s ouder dan 40 jaar relatief aantrekkelijk. Deze auto’s zijn daarbij ook vaak vervuilend. De oldtimerregeling maakt dus geen onderscheid tussen mobiel erfgoed of een oude auto. De kosten van de regeling zijn in 2023 geschat op € 99 miljoen. Het afschaffen van de regeling zal een budgettaire opbrengst opleveren.

Het vervallen van de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers en het vervallen van de overgangsregeling voor oudere motorrijtuigen realiseert naar verwachting een opbrengst van structureel € 55 miljoen per jaar. Door het vervallen van de vrijstelling en de overgangsregeling moet motorrijtuigenbelasting betaald gaan worden voor voertuigen die in het algemeen weinig gebruikt worden. De verwachting is daarom dat veel motorrijtuigen voor een deel van het jaar geschorst gaan worden. Dit gedragseffect wordt ingeschat op 50%, waarmee de opbrengst uitkomt op de helft van de geraamde kosten van de vrijstelling en de overgangsregeling.

Tijdens de stemming op 10 november is dit amendement verworpen.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA en PvdD
Tegen: D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga

BronVoortzetting van de STEMMINGEN (over het Pakket Belastingplan 2023, Fiscale Verzamelwet 2023)

Loading…
Loading…

Bienvenue